Kada je Bauhaus 1924. godine bio prisiljen da se preseli iz Vajmara, Desau je, osim povoljne političke klime, kao grad ponudio i finansiranje izgradnje nove školske zgrade sa radionicama i spavaonicama za studente, kao i kuću za profesore po dizajnu Gropiusa i saradnika. Tako je grad i danas vlasnik arhitektonskog zdanja koje je zbog svog uticaja na modernu arhitekturu od 1996. godine na UNESCO-vom Popisu svjetske kulturne i prirodne baštine. Školom koja je nekad privlačila vodeće profesore iz područja dizajna i umjetnosti danas upravlja Bauhaus Dessau Foundation, a spavaonice i kantina, obnovljeni uz poštovanje svih osobenosti izvornog dizajna, danas privlače turiste koji žele da osjete dio atmosfere škole koja je obilježila arhitekturu dvadesetog vijeka.

Stambena zgrada u sklopu kompleksa, koja je završena 1926. godine, od oktobra ove godine je otvorena za posjetioce. Autentično iskustvo života u Bauhausu sada je dostupno svima za od 35€ po noćenju, a uključuje originalne predmete i namještaj nekadašnjih slavnih korisnika soba kao što su bili Josef Albers, Marsel Breuer, Alfred Arndt i drugi.

Autentično iskustvo u paketu donosi i nešto manje komfora od standardnog hotelskog smještaja, prvenstveno u obliku zajedničkih tuševa, kao i loše zvučne izolacije koja je rezultat poštovanja originalnog dizajna i građevinskih tehnika iz vremena kada je škola građena. Ekscentričan život koji su studenti i profesori provodili u radionicama i okolini škole ipak nije dio nove hotelske ponude FondacijeBauhaus Dessau, kao što nije ni atmosfera prvobitnog industrijskog grada koji je između dva svjetska rata privukao Bauhaus u Desau.

                  

Grad je bio dom velikoj hemijskoj i avio industriji koja je podupirala inovativni dizajn i imao je jak radnički pokret. Danas atmosferu grada određuju deindustrijalizacija, visoka nezaposlenost i odliv stanovništva. U toj atmosferi Bauhaus je izgubio svoju aktivnu ulogu u stvaranju novog društva i opstao kao turistička atrakcija.

 

gradjevinarstvo.rs

HOTEL BAUHAUS

Leave a Reply