expeditio.org

Kamp sajt

Grupa stručnjaka iz različitih oblasti sa prostora Boke Kotorske  podnijela je Inicijativu za zaštitu kompleksa Auto-kampa u Dobroti, jer su zabrinuti zbog planiranih intervencija koje prijete da unište ovaj kompleks koji predstavlja karakterističan primjer arhitekture XX vijeka i ugroze vrijednost Područja Kotora koje se nalazi na Listi Svjetske baštine.

Na lokaciji Auto-kampa u Dobroti u toku je izvođenje pripremnih radova na izgradnji turističkog naselja. Na tabli koja je postavljena na terenu navedeno je da je investitor radova “MD Enterprise” doo, Kotor, a da se radovi izvode na osnovu odluke Vlade Crne Gore br. 08-2982/3 od 21.1.2015. Na tabli je prikazan i 3d model turističkog naselja.

IMG 2461 resize

Smatramo da kompleks Auto-kampa u Dobroti treba da bude zaštićen kao kulturno dobro po više osnova:

1. Auto-kamp u Dobroti dio je Prirodno i kulturno istorijskog područja Kotora koje se nalazi na UNESCO-voj Listi Svjetske baštine.

Prirodno i kulturno-istorijsko područje Kotora upisano je na Listu Svjetske baštine zbog izuzetne univerzale vrijednosti koju posjeduje a koja se ogleda prije svega u:  „kvalitetu njegove arhitekture u fortifikovanim i otvorenim gradovima, naseljima, palatama i manastirskim kompleksima, te njihovoj harmoničnoj integraciji sa kultivisanim terasastim predjelom na obodima visokih kamenitih planina.(Retrospektiva Izjava o izuzetnoj univerzalnoj vrijednosti dobra svjetske baštine u Crnoj Gori „Prirodno i kulturno-istorijsko područje Kotora“, kako ju je usvojio Komitet za svjetsku baštinu na svojoj 38. sjednici  (Doha, 2014. godine))

„Jedna od osnovnih karakteristika, kako zaštićenog Područja Kotora tako i cijelog zaliva Boke Kotorske, jeste njegova specifična horizontalna struktura. Duž obale zaliva, prirodno veoma složene forme, razvila su se naselja u nizu, međusobno odvojena obradivim površinama ili stjenovitim iskonskim pejzažem. Mnoga od priobalnih naselja i sama imaju isti karakter jer su formirana od odvojenih grupacija kuća sa imanjima i obradivim površinama između. Na žalost, proces intenzivne urbanizacije je uticao da se spajanjem izvorno odvojenih cjelina, u mnogim zonama ova karakteristika Područja skoro izgubi.“(Menadžment plan Prirodnog i kulturno-istorijskog područja Kotora, Ministarstvo kulture, 2011)

Lokacija na kojoj se nalazi Auto-kamp jedna je od rijetkih sačuvanih neizgrađenih površina sa terasastim imanjima i zelenilom između tradicionalnih grupacija kuća u obalnom djelu Dobrote, i kao takva predstavlja jedan od značajnih elementa karakteristične horizontalne strukture kulturnog pejzaža zaštićenog Područja Kotora.

Kamp 1838

2. Kompleks Auto-kampa u Dobroti predstavlja jedan od karakterističnih primjera auto-kampova, koji sugrađeni na području bivše Jugoslavije u periodu između 60-tih i 70-tih godina XX vijeka, i koji su se razvili kaoposebno prepoznatljivi segment turističkih kompleksatog perioda. Kompleks Auto-kampa u Dobroti je jedan od rijetkih sačuvanih primjera auto-kampova iz ovog perioda na području Crne Gore.

Posebnu vrijednost ima izuzetno kvalitetno mikro urbanističko rješenje cijelog kompleksa Auto-kampa , koje se prilagodilo naslijeđenom izvornom rješenju terena sa terasastim površinama i podzidima od kamena (karakterističnim za zonu Dobrote ali i ostala obalna naselja).

Sačuvana stara stabla hrastova koja se nalaze na terasastim docima imaju imaju značajnu prirodnu vrijednost, naročito ukoliko se uzme u obzir činjenica da se fond zelenila u obalskom području posljednjih godina rapidno smanjuje u korist nove gradnje.

Objekat koji se nalazi u okviru kompleksa Auto-kampa u Dobroti predstavlja karakterističan primjer arhitekture XX vijeka, i svojim položajem na parceli, oblikovnim rješenjem, primijenjenim materijalima i detaljima, posjeduje značajne arhitektonske vrijednosti. Iako je arhitektura XX vijeka trenutno nepravedno zapostavljena u sistemu zaštite, sigurni smo da će u bliskoj budućnosti ovi rijetki primjeri predstavljati dragocjenost naše baštine te smatramo da ne smijemo dozvoliti da se ovakvi objekti ruše.

Kamp 06

Imajući u vidu navedeno smatramo da kompleks Auto-kampa u Dobroti, kao jedan od rijetkih sačuvanih karakterističnih segmenata terasastih imanja između grupacija tradicionalne arhitekture u Dobroti i kao izuzetnan primjer urbanističkog rješenja auto-kampa iz 60-tih godina XX vijeka, sa ukupnom organizacijom prostora, podzidima od kamena, stablima hrastova i objektom koji je karakterističan primjer arhitekture XX vijeka, posjeduje značajne istorijske, kulturne, ambijentalne i arhitektonske vrijednosti na osnovu kojih zavrjeđuje da bude zaštićen kao nepokretno kulturno dobro.

Kompleks Auto-kampa sa njegovom izvornom namjenom ima i posebnu vrijednost za lokalnu sredinu jer je po njemu cijeli dio naselja Dobrota dobio ime.

Pored vrijednosti koje lokalitet Auto-kampa posjeduje sam po sebi, važan je kao dio ukupnog kulturnog  pejzaža koji  je upisan na UNESCO-vu listu Svjetske baštine u čijim okvirima prdstavlja zeleni prekid u linearnom izgrađenom tkivu i čijim nestankom se devalvira i remeti karakteristika pejzaža kako je zapisana u izjavi o izuzetnoj univerzalnoj vrijednosti.

Kamp 02

Inicijativa za zaštitu kompleksa Auto-kampa u Dobroti kao nepokretnog kulturnog dobra u čijem sklopu se nalazi vrijedan objekat arhitekture XX vijeka, podnijeta je Upravi za zaštitu kulturnih dobara na osnovu Zakona o zaštiti kulturnih dobara. Inicijativu za zaštitu kompleksa Auto-kampa u Dobroti koja je podnijeta možete pogledati ovdje.

Takođe, na osnovu Zakona o slobodnom pristupu informacijama  nevladina organizacija EXPEDITIO je podnijela Zahtjev za izdavanje informacija o planovima za turističko naselje na lokaciji Auto-kamp u Dobroti, Ministarstvu održivog razvoja i turizma Crne Gore, Upravi za zaštitu kulturnih dobara Crne Gore i Opštini Kotor – Sekretarijatu za urbanizam, građevinarstvo i prostorno planiranje.

Podnijeti Zahtjev za izdavanje informacija o planovima za turističko naselje na lokaciji Auto-kamp u Dobroti možete pogledati ovdje.

Inicijativa za zaštitu kompleksa Auto-kampa u Dobroti

Zahtjev za izdavanje informacija o planovima za turističko naselje na lokaciji Auto-kamp u Dobroti

Inicijativa za zaštitu kompleksa Auto-kampa u Dobroti

Leave a Reply