U Nikšiću je od 07.10-11.10.2013. godine,  održana radionica, kao prva faze projekta “Interdisciplinarnost & urbani artefakt”.

Ministarstvo održivog razvoja Crne Gore i Lamp projekt, u saradnji sa arhitektonskim
fakultetima, realizuju projekat  pod nazivom “Interdisciplinarnost & urbani artefakt” u
2013/14 godini. Učesnici projekta su grupa studenata Arhitektonskog fakulteta u Beogradu pod mentorstvom prof. dr Vladana Đokića i  dr Milice Milojević (master studenti), studenti Arhitektonskog fakulteta u Ljubljani pod mentorstvom doc.dr Sonje Ifko (master studenti),  studenti Arhitektonskog fakulteta u Podgorici  pod mentorstvom Sanje Lješković Mitrović i mr Svetlane Perović (treća godina studija) i studenti Filozofskog fakulteta u Nikšiću  pod mentorstvom dr Ljiljane Vujadinović (treća i četvrta godina studija).

 

Petodnevna radionica u Nikšiću  je zamišljena kao prva faza projekta. Cilj je sveobuhvatno i kompleksno sagledavanje karaktera kulturnog predjela Nikšića. Akcenat je na  unapređenju izgrađenog urbanog tkiva, revitalizaciji “brownfield” lokacija, aktiviranju prirodnih potencijala mjesta, kao i razvoju novih centara grada, kao nosilaca novih vrijednosti  kulturnog i vizuelnog identiteta  grada.

Istraživanje na Radionici je interdisciplinarne orjentacije, podrazumijeva aktivnosti na terenu, uključivanje korisnika prostora, istraživanje iz ugla različitih disciplina: arhitekture, urbanizma, pejzažne arhitekture, kao i sociologije, psihologije, filozofije, umjetnosti, ekonomije, kulturnog turizma. Interaktivna saradnja  podrazumijeva razvoj novih metodoloških osnova kao primarnih za savremeno oblikovanje urbanog prostora u kontekstu održivog razvoja. Osim toga, cilj  Radionice  je razvoj i promovisanje  nove  paradigme  visokog obrazovanja, koja transformiše  konvencionalnu monodisciplinarnu praksu istraživanja, planiranja i projektovanja gradova.  Interdisciplinarni, timski rad može da odgovori na kompleksne urbane izazove 21. vijeka, podstaknute intenzivnim globalnim, ekološkim, društvenim, ekonomskim, tehnološkim i drugim promjenama. Interdisciplinarna saradnja podrazumijeva participaciju korisnika prostora i drugih zainteresovanih aktera društva  u procesu razvoja grada, povezivanje akademskog i neakademskog znanja, kako bi se jasnije sagledale potrebe i aspiracije stanovnika grada i podstakli novi oblici društvenog angažovanja u kreiranju zajedničkog okruženja.

Rad na radionici je bio usmjeren ka podsticanju pozitivnih promjena u strateški važnim mjestima Nikšića, kao i artikulisanju novih održivih  elemenata identiteta kulturnog prostora. Radionica je interaktivnog karaktera, a kroz predavanja, film,  istraživanja na terenu, dijalog,  studenti  su se upoznali  sa karakteristikama prostora (potencijalima i ograničenjima) i  kroz kritički odnos prema aktuelnom stanju prostora, a prema sopstvenim istraživačkim mogućnostima i senzibilitetima, opredijelili su se za određene (kritične) fragmente urbanog ambijenta (mjesta intervencije), formirali određeni stav o pravcima njihovog unapređenja, a  dalje će kroz semestralne radove u studijima, na fakultetima, doći do određenih idejnih  rješenja koja  će predložiti za  implementiranje u postojeći urbani ambijent u cilju razvoja i unapređenja aktuelne fizičke strukture, potencijala i vrijednosti  lokalne sredine.

Rezultati istraživanja grada, kao i stručni savjeti , moći će da se implementiraju u buduće prostorne i urbanističke planove, a takođe će poslužiti kao značajne smjernice za razvoj metodoloških normi održive prakse obrazovanja, kao i planiranja i projektovanja urbanih prostora. Rezultati ovog projekta će predstavljati značajan doprinos naučnoj i stručnoj praksi urbanističkog  i arhitektonskog djelovanja u Crnoj Gori.

Rezultati radionice su predstavljeni u petak, 11. 10.2013. godine u hotelu “Onogošt”, gdje su učesnici boravili tokom svog petodnevnog boravka.

“INTERDISCIPLINARNOST & URBANI ARTEFAKT” U NIKŠIĆU

Leave a Reply