PIRANEZI nagrada za arhitekturu 2021 dodjeljuje se za najbolje arhitektonsko ostvarenje u regiji Centralne Evrope, u periodu od 2018. do 2021. godine.

Crna Gora po prvi put učestvuje na ovom događaju, pored 10 pozvanih zemalja: Austrija, Bosna i Hercegovina, Hrvatska, Češka, Grčka, Mađarska, Italija, Slovačka, Slovenija i Srbija.  

Svaka zemlja učestvuje na ovom konkursu sa po 5 nacionalnih arhitektonskih realizacija.

Detaljnije informacije sa bližim uslovima prijave možete preuzeti sa ove stranice.

Prijave se šalju elektronskim putem na e-mail adresu: slavicas@t-com.me do 18. oktobra 2021. godine.

Svečana dodjela nagrada, kao i izložba prispjelih radova, održaće se 27.  novembra 2021. godine u Piranu, Slovenija, kada će se održati i Internacionalna konferencija, a u okviru Piranskih dana arhitekture koji će trajati od 26. novembra 2021. do 5. januara 2022. godine. 

Internacionalna PIRANEZI nagrada za arhitekturu 2021

Leave a Reply