ivanjovicevic.blogspot.com

AJBIM Beograd

Ajbim je centar umjetnosti i tehnologije koji se bavi istraživanjem i eksperimentima u oblasti digitalnih medija. On predstavlja muzej-atelje koji u sebi objedinjuje funkcije izložbenih muzejskih prostora i radnih ateljea u okviru kojih se konstantno stvaraju nova umjetnička djela. (http://eyebeam.org/)

Lokacija koja je predviđena za projektovanje Ajbim centra predstavlja značajan, nepristupačan i neiskorišten resurs u okviru centralne gradske zone Beograda. Detaljnom analizom ovog reprezentativnog prostora u potpunosti možemo sagledati hronologiju nastanka grada stvorenu kontinuitetom njegovog građenja.

Lokaciju karakteriše dugačak ulični front, izuzetna aksijalnost ulice Kneza Miloša, Terazijski trg sa svim elementima koji ga formiraju, Hotel Moskva kao  značajan fizički i mentalni reper grada, kao i neposredna veza za trgom Nikole Pašića i Terazijskom terasom. Predviđena parcela je uokvirena kalkanom hotela Moskva i susjednog objekta, i izlazi na Terazije i Balkansku ulicu. Ovakva pozicija neminovno uslovljava izuzetnu eksponiranost fasade okrenute ka Terazijama nasuprot indisponiranosti fasade okrenute ka Balkanskoj ulici. Prevelika dubina parcele u startu nameće kao rješenje objekat atrijumskog tipa. Ovakvo rješenje osnaženo je potrebom za povezivanjem Balkanske ulice i Terazijske terase sa trgom Nikole Pašića.

Snažne uslovljenosti proizašle iz višestruko kodiranog konteksta i tipologije muzeja, ograničavaju misli fokusirajući ih u startu na funkcionalne karakteristike kuće i njenu pojavnost. Kao metod otklona od njih formiran je apstraktan koncept drveta čije je krajnje rješenje nepredvidivo. Drvo, njegov rast i razgranatost predstavljaju suptilnu vezu između umjetnosti, tehnologije i arhitekture.

Razradom koncepta, pasaž/atrijum koji spaja Balkansku ulicu sa trgom Nikole Pašića predstavljen je kao negativ drveta. Daljom simplifikacijom pojma na nivo geometrijskih oblika lopte i štapa, dobijeni su gradivni elementi kuće, koji bi trebalo da podstaknu na radikalan prostorni rez i redefinisanje duha mjesta.

Prizemlje se zastakljivanjem željelo vizuelno osloboditi kako bi se potencijalnom korisniku omogućio vizuelni kontakt novoprojektovanog atrijuma sa Terazijama i Balkanskom ulicom, a koji bi ga naveo na korištenje prolaza. Ajbim atrijum se svojim gabaritima nadovezuje na postojeći atrijum susjednog objekta, proširuje ga i daje mu javni karakter. On tako, nadzemni dio objekta,od prizemlja do krova dijeli na dva dijela, dok podzemni dio ostaje jedinstven, iz jednog dijela.

Dvostruka opna objekta zarad radnog komfora umjetnika odaje iluzorni utisak zatvorenosti, dok ustvari predstavlja punu otvorenost muzeja proizašlu iz potrebe za interakcijom sa prolaznicima i publikom.

Ove specifičnosti na konstruktivnom nivou formiraju složenu prostornu konstrukciju od čelika i armiranog betona. Čelična rešetka lopte, oslanja se na vertikalne čelične brisoleje koji opterećenje prenose na kalkane novoprojektovanog Ajbim centra, dok dio  opterećenja lopta prenosi i na armirano betonska jezgra naliježući na njih. Poprečno ukrućenje omogućava čelični most koji se prostire horizontalno na etaži +2 i +3 povezujući dva dijela muzeja.

Lopte spolja služe kao otvoreni izložbeni prostori. One su obojene bojom sunca da bi drvo moglo da raste, i dovoljno su velike da stave čovjeku do znanja koliko je mali.

Projekat je nastao u okviru Modula M6-Studio projekat na Arhitektonskom fakultetu Univerziteta u Beogradu

Profesor: arh. Vladimir Lojanica

Školska godina 2014-15

Ivan Jovićević – AJBIM centar Beograd

Leave a Reply