ingkomora.me

22.09.2015

Izvršni odbor Strukovne komore arhitekata obavještava svoje članove da je u postupku izbor kandidata za dobijanje godišnje nagrade IKCG iz oblasti arhitekture.

Predlozi kandidata mogu se dostavljati do 25.09.2015.godine, u 12.00 časova.

Predlog treba da sadrži:
1. Ime i prezime kandidata sa katkom biografijom;

2. Fotografije realizovanog objekta za koji smatraju da ispunjava uslove da njegov autor treba da bude kandidovan za godišnju nagradu uz kratko obrazloženje.

Zbog hitnosti molimo da se pridržavate datog termina i prijedloge dostavite u elektronskoj formi na mail Komore: ing.komora@t-com.me ili u pisanom obliku.

.
IZBOR KANDIDATA ZA DOBIJANJE GODIŠNJE NAGRADE IZ OBLASTI ARHITEKTURE

Leave a Reply