arh.bg.ac.rs

Obaveštavamo Vas da će se otvaranje izložbe 1000 STEPENICA / A 1000 STAIRS autora prof. arh. Vladimira Lojanice i ass. arh. Srđana Marlovića održati u sredu, 29. oktobra 2014. u 20 časova u galeriji „Dvorana park“ u Herceg Novom, u Crnoj Gori.

Izložbu „1000 STEPENICA / A 1000 STAIRS“ čine projekti koji su nastali kao rezultat istraživačkog rada prof. arh. Vladimira Lojanice i ass. arh. Srđana Marlovića sa studentima na Master studijama u okviru Kursa M6A.1. – Studio – 1000 stepenica – Nova javna vertikalna komunikacija i univerzalni centar za izvođačke i izlagačke umetnosti, Herceg Novi, tokom školske 2013/14. godine na Univerzitetu u Beogradu – Arhitektonskom fakultetu.

Predmet izložbe su projekti koji se bave širim kontekstom konzervatorski osetljive graditeljske celine „Samostan Svetog Antuna sa starom Burovinom“ unutar zaštićene celine „Zapadno podgrađe“ u Herceg Novom. Projekti koji čine postavku istražuju kapacitet lokacije da primi novu javnu (mehanizovanu) pešačku komunikaciju i univerzalni centar za izlagačke i izvođačke umetnosti.

Izložba će trajati do 13. novembra 2014. godine.

Izložba: 1000 STEPENICA / A 1000 STAIRS u Herceg Novom

Leave a Reply