Zgrada Istorijskog arhiva BeogradNovi Beograd, Palmira Toljatija 1
Zgrada Istorijskog arhiva Beograd, Novi Beograd, Palmira Toljatija 1

Izložba Arhitektura Moderne na javnim objektima u Beogradu, period 1919-1941, arhitekte Vanje Panića, otvara se u sredu 28. Maja u 13h u galeriji Istorijskog arhiva Beograda, u okviru Beogradske internacionale nedelje arhitekture.

Izložba sadrži 48 panoa koji predstavljaju prateću dokumentovanu građu doktorskoj disertaciji autora, odbranjenoj decembra 2013. godine na Arhitektonskom fakultetu u Beogradu pod mentorstvom vanr. profesora dr Ljiljane Blagojević, a kao prilog proučavanju moderne arhitekture i urbanizma dvadesetog veka u Beogradu. Na izložbi je predstavljena arhitektura javnih objekata izvedena po načelima Moderne, kao jedne značajne arhitektonske i šire kulturne pojave, kako Beograda, tako i šireg jugoslovenskog prostora, u periodu od 1918. do 1941. godine.

Prikazani panoi predstavljaju prilog proučavanju moderne arhitekture i urbanizma dvadesetog veka u Beogradu, odnosno prateću grafičku dokumentaciju doktorskoj disertaciji koju je autor uradio pod mentorstvom prof. dr Ljiljane Blagojević i komisijom u sastavu, prof. Mihailo Timotijević i prof. dr Miodrag Šuvaković na Arhitektonskom fakuptetu u Beogradu. Rad se bavi istraživanjem arhitekture javnih objekata realizovanim no načelima Moderne kao značajne arhitektonske i kulturne pojave u gradu Beogradu i širem jugoslovenskom prostoru u periodu od 1918. do 1941. godine. Rad polazi od analize inicijalnih ideja modernog pokreta između dva Svetska rata u Evponi i refleksijama koje je imao na arhitekte koji su preuzimali ovaj model u projektovanju i realizaciji javnih objekata u Beogradu. Sistematizacijom i kritičkom analizom primera realizovanih javnih objekata istražuje se u kojoj je meri Moderna bila zastupljena u Beogradu u arhitektonskoj produkciji tog doba, koji su modeli iz evropskog iskustva preuzimani direktno i indirektno u funkcionalnoj organizaciji, arhitektonskoj volumetriji, konstrukciji i materijalizaciji objekata. Rad obuhvata i hronološku, kritičku analizu najznačajnijih realizovanih objekata u ovom periodu. Istraživanje polazi od stava da su u realizaciji javnih objekata u Beogradu bile prisutne ideje Moderne i Avangarde čija su načela bila formirana u kontekstu ključnih istorijskih, društvenih i kulturnih pojava u Evropi i Srbiji. Ovakav stav o problemu istraživanja pretpostavlja uspostavljanje korelacije između načela Moderne i arhitektonskih realizacija domaćih autora kao i teorijsku refleksiju promena koje je Moderna generisala u razvoju Beograda i koje su promovisale novu državu i savremeno društvo.

Beograd
Vanja Panić, arhitekt
maj 2014. godine

superprostor.com
Izložba: Arhitektura Moderne na javnim objektima u Beogradu, period 1919-1941.

Leave a Reply