Platforma KOLEKTOR 2019 objavljuje poziv za sve kreativne stvaraoce da pošalju prijave projekata i programa u cilju definisanja kalendara aktivnosti za 2019. godinu.

 

Platforma KOLEKTOR 2019 zamišljena je kao nova, multidisciplinarna platforma koja ima za cilj afirmaciju kulturne industrije, a koja osim arhitekture angažuje i sve druge vidove umjetnosti i kreativnih procesa, sa aktivnom ulogom u formiranju zdravijeg i perspektivnijeg ambijenta za talentovane pojedince i uspješne organizacije, preuzimajući dio društvene odgovornosti i izazova da postane jedan od vodećih vaninstitucionalnih kulturnih prostora grada. Ova platforma ima za cilj razmjenu i umrežavanje stvaralaca iz različitih oblasti i da, generišući novu stvaralačku i kreativnu energiju, postane mjesto na kome će se stvarati, misliti, diskutovati, učiti, relaksirati, upoznavati… Platforma KOLEKTOR 2019 omogućuje mladim i nadolazećim talentima da se povežu sa kolegama, institucijama i klijentima, brojnim organizacijama i van Crne Gore, kao i da prezentuju svoj rad široj javnosti.

 

Stoga KOLEKTOR 2019 poziva sve zainteresovane aktere da kandiduju svoj projekat i program u nekoj od ponuđenih kategorija i na taj način postanu dio KOLEKTOR tima. Kategorizacija aktivnosti obuhvata različite vrste angažovanja prostora, od edukativnih, izložbenih, komercijalnih, do krajnje opuštajućih aktivnosti zabavnog karaktera. Smatramo da je sinteza kvalitetnog rada i dobre zabave upravo recept za vrhunske rezultate.

 


1               MARKET / BAZAR

* Platforma KOLEKTOR 2019 u osnovi svog koncepta prepoznaje značaj kreativnih industrija u savremenom kontekstu. Vodeći se tim, Platforma omogućava afirmaciju i promociju crnogorskih dizajnera i proizvođača, kroz dio programa koji bi imao izložbeni i prodajni karakter u vidu bazara – marketa, a koji bi se održavao periodično.

 


2               MANIFESTACIJE

* Prostor Kolektora je moguće angažovati i rentirati za različite vrste aktivnosti i manifestacija koje zahtijevaju publiku, odnosno gledalište, kao što su predstave, filmovi, koncerti…

/muzika

/pozorišna djelatnost

/film

 


3               EDUKACIJA

/radionice

/konferencije – predavanja – prezentacije

/forumi

/kursevi

/obuka / trening

 


4               IZLOŽBE

/arhitektura, slikarstvo, grafički dizajn, fotografija….

 


5               FESTIVALI + DOGAĐAJI (events)

/filmski, muzički, pozorišni…

/koncerti, svirke, žurke… korporativni događaji…

 


6               SAJMIŠTE

* Kao nekadašnja fabrička hala, Kolektor posjeduje idealan prostorni potencijal. Integralni brisani prostor sa velikom svijetlom visinom pruža mogućnost organizovanja različitih vrsta sajmova. Slobodna površina ispred samog objekta može služiti kao ekstenzija unutrašnjeg prostora, ali i kao parking prostor u slučaju velikog broja posjetilaca.

/sajam knjiga, građevinarstva, namještaja…

 

 

PRIJAVA PROJEKATA I PROGRAMA

 

  • Prijavu projekta potrebno je dostaviti u .doc ili pdf. formatu, sa sljedećim podacima:

– Naziv projekta
– Vremenski okvir aktivnosti za pripremu i realizaciju projekta
– Opis projekta – do 6.000 karaktera
– Broj aktera / očekivani broj posjetilaca
– Ciljna grupa
– Prijedlog saradnje
– Imena i prezimena autora / podnosioca projekta
– Kontakt informacije
– Napomene

 

  • Pravo na kandidovanje projekata i programa ima: pojedinac, grupa, NVO sektor, institucija, organizacija, firma…

 

  • Projekte i ideje dostaviti do 1. marta 2019. godine na email: info@sacg.me

 

  • Selekcija pristiglih projekata biće izvršena najkasnije do 7. marta 2019. godine, nakon čega će javnost biti obaviještena o selektovanim projektima.

 

  • Odabrani projekti biće naknadno prezentovani u Kolektoru.

 

  • Uslovi saradnje, vremenski okvir aktivnosti, kao i budžet selektovanih projekata, biće precizno definisani ugovorom o saradnji.

 

 

  • O dosadašnjim aktivnostima KOLEKTORA možete se informisati putem instagram i fb stranice: kolektor.sacg

 

 

Savez arhitekata Crne Gore

Podgorica,
29. januar 2019. godine

JAVNI POZIV ZA KANDIDOVANJE PROJEKATA I PROGRAMA ZA ‘KOLEKTOR 2019’

Leave a Reply