Javni poziv za učešće na

DRUGOM CRNOGORSKOM SALONU ARHITEKTURE 2016.

 

 1. Izvršni organizator Drugog crnogorskog salona arhitekture je: Savez arhitekata Crne Gore (SACG).
 2. Pravo učestvovanja na Drugom crnogorskom salonu arhitekture imaju sve arhitekte i studenti arhitekture prijavljeni kao autori, ili autorske grupe (autorskom grupom se smatra grupa ravnopravnih autora predstavljenih abecednim redom) državljani Crne Gore, kao i autori i autorske grupe strani državljani za autorsko djelo projektovano ili ostvareno u Crnoj Gori.
 3. Savjet Salona: SACG

Sekretarka Salona: Nataša Vukićević

 1. Djela se prijavljuju u sedam programskih kategorija:

Realizacije – izvedena djela iz oblasti arhitekture.

Za izvedena arhitektonska djela je potrebno dostaviti dokaz o poštovanju zakonskih propisa tj. broj građevinske dozvole.

Projekti – projekti iz oblasti arhitekture.

Enterijer – realizalizovani projekti.

Istraživanje i eksperiment – različiti istraživački projekti na granici između arhitekture i aktivizma, arhitekture i umjetnosti; arhitektonski projekti koji nijesu rađeni po narudžbini nego kao dio nečijeg istraživačkog rada; projekti sa radionica; arhitektonske manifestacije i slično.

Publikacija – djela iz oblasti arhitekture i urbanizma.

Radovi iz ove kategorije nijesu u konkurenciji za nagrade.

Konkursni radovi – izlažu se selektovani konkursni radovi.

Radovi iz ove kategorije nijesu u konkurenciji za nagrade.

Studentski radovi – izlažu se studentski radovi selektovani od strane komisije fakulteta, ili uz mentorski potpis.

Radovi iz ove kategorije nijesu u konkurenciji za nagrade.

 1. Svaki autor i autorska grupa ima pravo prijave i učešća na Salonu sa najviše tri rada nastala u periodu od 2013. do 2016. godine.
 2. Autor ili autorska grupa može shodno broju prijavljenih radova dobiti samo jednu nagradu, u odnosu na sve kategorije ukupno.
 3. Radovi se prijavljuju na posebnom obrascu „Prijava za Drugi crnogorski salon arhitekture“.

Uz Prijavu dostaviti i :

Za katalog: CD, za svako prijavljeno delo posebno, sa najviše 10 fotografija (naglasiti do 3 slike za katalog) u formatu slike (JPG ili TIFF, 300 dpi, minimalne veličine ilustracija 18cm), ličnu fotografiju (JPG), tekstualno obrazloženje (nije obavezno) do 400 karaktera u Word formatu: Arial (Latin) i biografiju do 300 karaktera u Word formatu: Arial (Latin).

Za izložbu: Svako odabrano djelo (osim konkursnih i studentskih radova), treba prikazati na dva panoa dimenzija 60x60cm. Na jednom panou predstaviti jedan krupni kadar, a na drugom rad prikazati sa svim potrebnim elementima koji ilustruju ideju, karakter, kontekst, sagledljivost i čitljivost projekta ili objekta, uključujući i šematsku osnovu i presjek. Rad treba štampati na pjeno kartonu, ili kaširati na pjeno kartonu  debljine 5mm.

Konkursi se prezentuju na jednom panou 50x70cm (štampati na pjeno kartonu, ili kaširati na pjeno kartonu  debljine 5mm).

Studentski radovi se prezentuju na jednom panou 50x70cm (štampati na pjeno kartonu ili kaširati na pjeno kartonu  debljine 5mm).

Poželjna je maketa dela, ako postoji.

Obrazac Prijave je dostupan na web adresi www.sacg.me

 1. Za svaki prijavljeni rad potrebno je platiti kotizaciju u iznosu od 50,00€ (pedeset eura), čime se obezbjeđuje izlaganje rada i dva primjerka kataloga.

Učesnici koji izlažu u kategoriji Publikacije, umjesto kotizacije ostavljaju SACG dva primjerka svoje publikacije (knjige, časopis i sl.).

Studentski radovi se oslobađaju kotizacije.

Uplate se vrše na žiro račun SACG : 510-7139-60 (CKB banka), poziv na matični broj preduzeća ili JMBG.

 1. Radovi se primaju uz dostavljeni obrazac „Prijava za Drugi crnogorski salon arhitekture“ i sa dokazom o uplati kotizacije.
 2. Sve prijavljene radove pregledaće i odabrati za nagrade Žiri u sastavu:

Maroje Mrduljaš, Hrvatska,

Đorđe Stojanović, Srbija,

Jelena Tomašević, Crna Gora,

Dragan Vuković, Crna Gora,

Strahinja Trpevski, Makedonija,

imenovani od strane Savjeta Salona.

 1. Svi prijavljeni radovi će biti izloženi bez selekcije .
 2. Svi prijavljeni radovi konkurišu za nagrade Salona .
 3. Prijavom rada autori pristaju na uslove ovog poziva, kao i na javno izlaganje i publikovanje rada.

Savjet Salona zadržava pravo na fotografisanje svih prijavljenih djela, objavljivanje djela i dostavljene grafičke dokumentacije u katalogu Salona, kao i  pravo na njihovo korištenje u reklamne svrhe bez naknade autoru ili autorskoj grupi.

 1. Svi radovi će biti objavljeni u katalogu i na web stranici Salona.
 2. Autori su dužni da se pridržavaju navedenih rokova o dostavi radova.

Prilozi se ne vraćaju.

 1. Poziv za učešće na Drugom crnogorskom salonu arhitekture biće objavljen na web stranici sacg.me.
 2. Krajnji rok za prijavu radova prema navedenim propozicijama na Drugom crnogorskom salonu arhitekture je ponedjeljak 18. april 2016. godine.

Prijave se, uz priloženu odgovarajuću dokumentaciju, predaju lično, dostavom ili poštom na adresu Savez arhitekata Crne Gore (SACG), Ulica Balšića br. 48a, 81000 Podgorica, s naznakom “za Drugi crnogorski salon arhitekture”.

Za radove koji se šalju poštom vrijedi datum i žig na pošiljci.

 1. Izložba Drugog crnogorskog salona arhitekture održat će se u maju 2016. godine u galeriji „Dvorac Petrovića“ (JU „Centar savremene umjetnosti Crne Gore“) u Podgorici.
 2. Na prijedlog Žirija, Savjet salona dodjeljuje nagrade Drugog crnogorskog salona arhitekture: Grand prix Salona, i nagrade po tematskim oblastima (kategorijama).

Žiri zadržava pravo preraspodjele nagrada u skladu sa okolnostima i kvalitetom prispjelih radova.

 1. Dobitnik Grand prix Salona dobija mogućnost samostalne izložbe na sljedećem Salonu.
 2. Slogan Drugog crnogorskog salona arhitekture je: „ARHITEKTURA & AVANTURIZAM
Javni poziv za učešće na Drugom crnogorskom salonu arhitekture 2016. godine

Leave a Reply