superprostor.com

OBJEKAT: Porodično imanje
MESTO: Bijača (Bosna i Hercegovina)
PROGRAM: Individualno stanovanje
POVRŠINA: 950 m²
GODINA: 2011.
AUTOR: Dva Arhitekta: Tomislav Ćurković & Zoran Zidarić
FOTOGRAFIJE: Robert Leš

Ako vas tokom celog života nadahnjuje radoznalost za stvari prirode, arhitekture ili srca, postaćete biće puno rezonanca, bogato sposobnostima da procenjuje i rasuđuje, bogato znanjima, biće koje raspolaže mnogim svežim i osobenim idejama koje daju mogućnosti da se priđe tom problemu i da se taj problem reši. I vaša rešenja biće isto tako iskrena i jasna kao što su ona folklorna bila u svoje doba.

(Iz predgovora Le Korbizijea knjizi Arhitektura Bosne i put u savremeno)

Skica razlaganja programa u samostalne jedinice
Skica razlaganja programa u samostalne jedinice

 

Zapadno-hercegovačko selo Bijača smešteno je u živopisni pejzaž brežuljkaste topografije, na granici sa Hrvatskom. Ovo retko naseljeno okruženje odiše mediteranskom klimom, čistim vazduhom i mirisima lokalnog rastinja, a naglašena slikovitost i otuđenost od bučne civilizacije učinili su ga privlačnim za porodično imanje.

Napušteni i zaboravljeni ambijent u kome vlada zakon prirode dopušta jedino intervencije koje su u skladu sa prirodom i lokalnom tradicijom. Takvo je i arhitektonsko rešenje zagrebačkog biroa Dva Arhitekta za kompleks porodičnog imanja u Bijači.

Tema matrice raštrkanih sela i zaseoka u okolini inspiracija je za imanje koje čini niz zasebnih volumena različitih sadržaja – grupisanih u tri prostorna segmenta sa šest objekata i pažljivo usmerenim vizurama. Na najnižem delu terena, gde je ulaz na imanje, nalazi se kuća za domara i garaža, drugu jedinicu čine košarkaški i teniski tereni sa pratećim objektom – garderobom, dok treći segment obuhvata tri stambena objekta (porodična kuća vlasnika imanja, kuća za goste i letnja, pomoćna kuća sa vinskim podrumom) čija funkcija traži najbolje vizure. Prostorne jedinice su povezane terasastim baštama sa zasadima povrća, voća, maslina i vinove loze.

Otvoreni prostor između tri stambene jedinice predstavlja međuprostor kao povezujuće mesto. Njegova ambijentalnost oslanja se na tradiciju, memoriju mesta, na duh hercegovačkog sela, gde su upravo ovakvi prostori bili mesta društvenih okupljanja i događaja.

Razigranost arhitekture pejzaža uslovila je elementaran i čist arhitektonski jezik objekata sa naglaskom na low tech. Način gradnje prilagođen je veštinama domaćih graditelja – dunđera. Poveznica sa graditeljskim nasleđem ovog kraja prisutna je u odabiru materijala i jednostavnosti arhitektonskih elemenata koji imaju uporište u arhitekturi hercegovačkih aglomeracija.

Za fasadnu oblogu betonske konstrukcije objekata i parterno popločanje korišćen je isti i jednako obrađen kamen iz lokalnog kamenoloma, vezujući se tako sa kamenom in situ kojeg nalazimo u starom i novom suhozidu po čitavoj parceli i na graničnom zidu oko imanja. Upotreba lokalnog kamena u savremenoj arhitekturi predstavlja istinski odraz postojanosti graditeljske tradicije prilagođene potrebama savremenog čoveka.

Svi otvori na objektima su uokvireni, kako dolikuje kućama u tom kraju, a samo stambeni objekti imaju lođe. Okviri oko fasadnih otvora izvedeni su u malteru te obojeni u belo, čime je postignuta razigranost snažne kamene obloge.

Povezanost objekata i partera istim kamenom i tehnikom gradnje stvara utisak da su tu već vekovima prisutni. Minimalan, gotovo puristički arhitektonski izraz i svedenost izgrađenih otvorenih prostora, koje narušava jedino kameni bunar i poneko stablo masline, govore o iskrenosti njihovih graditelja i potrebi da se oduzeto od prirode vrati u jednostavnosti oblika koji postaju neraskidivi deo prirodnog ambijenta – spona između prirode i ljudske duhovnosti pretočena u harmoniju postojanosti.

Uz navedene prostorne sadržaje, ovo porodično imanje u potpunosti samostalno funkcioniše, uzgojem poljoprivrednih proizvoda. Budući da je kompleks smešten u kršu i slabo naseljenom pejzažu, ova inicijativa predstavlja pozitivan primer razvoja malog gazdinstva koristeći ono što su priroda i zatečeni lokalni uslovi omogućili.

Oživljavanje zaboravljenog i napuštenog mesta u prepoznavanju izvorne tradicije i ambijenta daje poseban doprinos uspehu ovog projekta. On nije postignut kopiranjem i preuzimanjem tradicionalnih motiva, već savremenim razumevanjem zaboravljene tradicionalne gradnje i poštovanjem prirodnih uslova.

Priredio: Nebojša Antešević
Obiteljsko imanje - lokacija Obiteljsko imanje Obiteljsko imanje Obiteljsko imanje na Biljači Obiteljsko imanje Obiteljsko imanje Obiteljsko imanje Obiteljsko imanje  Skica razlaganja programa u samostalne jediniceObiteljsko imanje - situacija Obiteljsko imanje - osnova prizemlja Obiteljsko imanje - osnova sprata
Kamen, krš i maslina

Leave a Reply