Ostalo

ANKETA ZA STUDENTE I ALUMNISTE

Poštovane kolege, u toku je istraživanje nivoa zastupljenosti praktične nastave u aktuelnim nastavnim planovima studijskih programa na Arhitektonskim fakultetima Univerziteta u Sarajevu (UNSA), Univerziteta u