superprostor.com

 ULUPUDS – Udruženje likovnih umetnika primenjenih umetnosti i dizajnera Srbije, kao osnivač, zajedno sa suosnivačima, raspisuje javni poziv – konkurs za dodelu Nagrade Rako Radović 2014. Nagrada Ranko Radović osnovana je sa ciljem da podstiče, razvija i afirmiše kritičko-teorijsku misao u oblasti arhitekture i arhitektonsko stvaralaštvo.

Nagrada se dodeljuje za tri kategorije radova:
(1) kritičko-teorijske tekstove o arhitekturi objavljene u predhodnoj kalendarskoj godini kao i u tekućoj godini do datuma dodele nagrade,
(2) televizijske emisije, izložbe ili multimedijalne prezentacije i
(3) realizovano arhitektonsko delo dovršeno u istom periodu.

Pravo učešća na konkursu imaju pojedinci, ustanove, udruženja, strukovne organizacije, kao i sva zainteresovana lica koja su ostvarila rezultate u jednoj od tri kategorije, sa teritorije Srbije, kao i iz drugih zemalja.

Konkurs je raspisan u skladu sa Pravilnikom Nagrade Ranko Radović i počinje da teče od ponedeljka 01. 09. 2014. godine a završava se 15.10.2014 godine.

O pravilima i uslovima konkursa, članovima i sastavu žirija, sadržaju nagrade i kontaktima za dodatne informacije pogledati na zvaničnom sajtu udruženja.

ulupuds.org.rs

 

Konkurs za dodelu Nagrade Ranko Radović 2014

Leave a Reply