mrt.gov.me 

 

Na osnovu člana 54 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata („Službeni list CG“, br. 64/17, 44/18 i 63/18), i člana 6 Pravilnika o načinu i postupku raspisivanja i sprovođenja javnog konkursa za idejno arhitektonsko rješenje (“Službeni list CG“, br. 19/18), Ministarstvo održivog razvoja i turizma donijelo je Odluku o raspisivanju konkursa za idejno arhitektonsko rješenje Edukativno – konferencijskog Centra Centralne Banke Crne Gore, Opština Tivat.

 

Predmet Konkursa je izrada idejnog arhitektonskog rješenja Edukativno – konferencijskog centra Centralne banke Crne Gore, na urbanističkoj parceli broj 10, u zoni A, koja je formirana od kat. parc broj 972/2 KO Tivat, u zahvatu Detaljnog urbanističkog plana „Tivat – Centar“, Opština Tivat. Lokacija na kojoj je planirana izgradnja objekta obuhvata katastarsku parcelu br. 972/2, površine 2.958 m².

 

Konkurs je nacionalni, opšti, jednostepeni i anonimni i traje od 27. maja 2019. godine do 19. avgusta 2019. godine.

 

Više informacija o Konkursu možete pronaći na sajtu Ministarstva održivog razvoja i turizma 

http://www.mrt.gov.me/vijesti/200676/Konkurs-za-idejno-arhitektonsko-rjesenje-Edukativno-konferencijskog-centra-Centralne-banke-Crne-Gore.html

 


 

FOTOGRAFIJE LOKACIJE

 

 

Konkurs za idejno arhitektonsko rješenje Edukativno–konferencijskog centra Centralne banke Crne Gore

Leave a Reply