Na osnovu člana 54 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata („Službeni list CG“, br. 64/17, 44/18 i 63/18), i člana 6 Pravilnika o načinu i postupku raspisivanja i sprovođenja javnog konkursa za idejno arhitektonsko rješenje (“Službeni list Crne Gore“, br. 19/18), Ministarstvo održivog razvoja i turizma, donijelo je Odluku o raspisivanju konkursa za idejno arhitektonsko rješenje osnovne škole u Tološima, u Podgorici.

 

Predmet Konkursa je izrada idejnog arhitektonskog rješenja osnovne škole u Tološima, u zahvatu DUP-a „Tološi 2. dio“ – Izmjene i dopune, na urbanističkim parcelama UP 268 – blok 8 koju čine djelovi katastarskih parcela 2300, 2302 i 2278/1 KO Tološi i na UP 266 – blok 8 koju čine katastarska parcela 2301/1 i djelovi katastarskih parcela 2300 i 2301/2 KO Tološi.

 

Idejno arhitektonsko rješenje za izgradnju Osnovne škole u Tološima treba projektovati u dvije faze realizacije, i to: I faza obuhvata objekat škole, maksimalne površine oko 5500m² i objekat sale za fizičko vaspitanje, maksimalne površine oko 1400m²; II faza obuhvata proširenje objekta škole za raspoloživih 1784m², kroz dogradnju, ili nadgradnju do maksimalne spratnosti od P+2.

 

Konkurs je nacionalni, opšti, jednostepeni i anonimni i traje od 23. oktobra 2019. godine do 21. januara 2020. godine.

 

Više informacija o Konkursu možete pronaći na sajtu Ministarstva održivog razvoja i turizma


http://www.mrt.gov.me/vijesti/211931/Konkurs-za-idejno-arhitektonsko-rjesenje-osnovne-skole-u-Tolosima-u-Podgorici.html


 

Konkurs za idejno arhitektonsko rješenje osnovne škole u Tološima, u Podgorici

Leave a Reply