Na osnovu člana 54 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata („Službeni list CG“, br. 64/17, 44/18 i 63/18), i člana 6 Pravilnika o načinu i postupku raspisivanja i sprovođenja javnog konkursa za idejno arhitektonsko rješenje (“Službeni list Crne Gore“, br. 19/18), Ministarstvo održivog razvoja i turizma, donijelo je Odluku o raspisivanju konkursa za idejno arhitektonsko rješenje rekonstrukcije i adaptacije fasadnog i krovnog omotača objekta Vrhovnog Suda u Podgorici.

 

Predmet Konkursa je izrada idejnog arhitektonskog rješenja rekonstrukcije i adaptacije fasadnog i krovnog omotača objekta Vrhovnog Suda, na urb. parceli br.4, blok “S”, u obuhvatu UP “Nova Varoš” Podgorici.

 

Konkurs je nacionalni, opšti, jednostepeni i anonimni i traje od 10. jula 2020. godine do 08. septembra 2020. godine.

 

Više informacija o Konkursu možete pronaći na sajtu Ministarstva održivog razvoja i turizma http://www.mrt.gov.me/vijesti/229233/Konkurs-za-idejno-arhitektonsko-rjesenje-rekonstrukcije-i-adaptacije-fasadnog-i-krovnog-omotaca-objekta-Vrhovnog-Suda-u-Podgoric.html

Konkurs za idejno arhitektonsko rješenje rekonstrukcije i adaptacije fasadnog i krovnog omotača objekta Vrhovnog Suda u Podgorici

Leave a Reply