Untitled

 

MEĐUNARODNI, OPŠTI, PROJEKTNI, JEDNOSTEPENI, ANONIMNI KONKURS ZA IDEJNO ARHITEKTONSKO-URBANISTIČKO RJEŠENJE TURISTIČKOG NASELJA 4 ZVJEZDICE, NA URBANISTIČKIM PARCELAMA UP26 I UP 138, U ZAHVATU DETALJNOG URBANISTIČKOG PLANA ,,PRČANJ”, OPŠTINA KOTOR

 

RASPIS

 

Raspisivač – Opština Kotor

Sekretarijat za urbanizam građevinarstvo i prostorno planiranje

Adresa: Stari grad 317, 85330 Kotor

Tel.: (+382) 32/325-860, lokal 128

Kontakt osoba: Jelena Samardžić Perović

E-mail: konkurs.hotel.prcanj@gmail.com

 

Kompletnu dokumentaciju za konkurs mozete preuzeti sa linka: https://goo.gl/x8yhf9 

 

Investitor – AG PROJEKT DOO

Addresa: UL. Milovana Pekovića P+5/60, Nikšić

Tel.: (+382) 69-448-321

Fax: (+382) 40-212-344

Kontakt osoba: Lidija Begovic

E-mail: lbegovic78@gmail.com

 

Pravo učešća na konkursu imaju sva zainteresovana stručna fizička i pravna lica koja ispunjavaju uslove propisane Raspisom konkursa.

Konkurs je otvoren od 25.07.2016.GOD. do 26.09.2016.GOD, do 12:00 časova.

 

NAGRADE:

Žiri će dodijeliti prvu, drugu i treću nagradu i to u sljedećim iznosima:

I nagrada – 16.000,00 €

II nagrada – 8.000,00 €

III nagrada – 4.000,00 €

 

KONKURSNI ŽIRI

1. mr Anastazija Miranović, predsjednica žirija

2. mr Lidija Ljesar, dipl. konzervator i reastaurator, član

3. prof. Francesco Defilippis arh. (Italija), član

4. prof. Milan Vujović dipl. ing. arh. (Srbija), član

5. doc. mr Budimir Sudimac dipl. ing. arh. (Srbija), član

6. Dušanka Petrović dipl. ing građ, član

7. Milica Abramović dipl. ing. građ, član

8. Bojana Petković dipl. ing. arh, član

9. Nevena Daković dipl. ing. arh, član

 

IZVJESTILAC:

Jelena Samardžić Perović, samostalni savjetnik u Sekretarijatu za urbanizam, građevinarstvo i prostorno planiranje Opštine Kotor

 

Troškove rada Konkursnog žirija obezbjeđuje AG PROJEKT DOO, Nikšić.

KONKURS ZA IDEJNO ARHITEKTONSKO-URBANISTIČKO RJEŠENJE TURISTIČKOG NASELJA 4 ZVJEZDICE, OPŠTINA KOTOR

Leave a Reply