Opština Ulcinj raspisala je konkurs za idejno urbanističko – arhitektonsko rješenje za urbanističke parcele br. UP 1, UP 2, UP 3, UP 4, UP 5 i UP 6, zona A, podzona A, u zahvatu DUP-a “Ulcinjsko polje”, koje podrazumijeva i izradu saobraćajnog rješenja novog kružnog toka.

Konkurs je otvoren od 9. novembra 2020. godine do 19. januara 2021. godine.

Detaljnije informacije i konkursna dokumentacija se nalaze na linku:

http://www.ul-gov.me/Obavjestenja-i-konkursi/5088/Konkurs-za-izradu-idejnog.shtml 

Konkurs za idejno urbanističko – arhitektonsko rješenje za urbanističke parcele br. UP 1, UP 2, UP 3, UP 4, UP 5 i UP 6, zona A, podzona A, u zahvatu DUP-a “Ulcinjsko polje”

Leave a Reply