Opština Bar raspisala je nacionalni konkurs za izradu idejnog arhitektonskog rješenja dnevnog centra za djecu sa smetnjama u razvoju u baru na katastarskoj/urbanističkoj parceli br. 2286/2 KO Polje u okviru urbanističke cjeline br. 1, u zoni „SŠ“, u zahvatu DUP-a Polje – Zaljevo, Opština Bar.

Konkurs je otvoren od 31. decembra 2020. godine do 2. marta 2021. godine.

Detaljnije informacije i konkursnu dokumentaciju možete naći na linku https://bar.me/konkurs/

 
Konkurs za izradu idejnog arhitektonskog rješenja dnevnog centra za djecu sa smetnjama u razvoju u baru na katastarskoj/urbanističkoj parceli br. 2286/2 KO Polje u okviru urbanističke cjeline br. 1, u zoni „SŠ“, u zahvatu DUP-a Polje – Zaljevo, Opština Bar

Leave a Reply