podgorica.me

 

Na osnovu člana 100 stav 1 tačka 20 Statuta Glavnog grada („Sl. list CG – o.p.“, br. 8/19), člana 1 i 3 Uredbe o povjeravanju dijela poslova iz nadležnosti Ministarstva održivog razvoja i turizma Glavnom gradu Podgorica („Sl. list CG“, br. 53/19),  u vezi sa članom 54 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata („Sl. list CG“, br. 64/17, 44/18 i 63/18), te člana 6 Pravilnika o načinu i postupku raspisivanja i sprovođenja javnog konkursa za idejno arhitektonsko rješenje („Sl. list CG“, br. 19/18), gradonačelnik Glavnog grada Podgorica, donio je Odluku o raspisivanju konkursa za idejno urbanističko – arhitektonsko rješenje Trga Božane Vučinić u Podgorici.

 

Razlog raspisivanja odnosno osnovni cilj konkursa je izbor najboljeg idejnog urbanističko – arhitektonskog rješenja Trga Božane Vučinić u Podgorici, a na osnovu smjernica preciziranih u konkursnom zadatku. Od idejnog rješenja se očekuje da predloži prepoznatljivo i jedinstveno uređenje trga, fokusirajući se na kreiranje novog javnog prostora kroz principe reafirmacije i unapređenja funkcionalnih i ambijentalnih kvaliteta ovog prostora.

 


KONKURS ZA IZRADU IDEJNOG URBANISTIČKO – ARHITEKTONSKOG RJEŠENJA TRGA BOŽANE VUČINIĆ U PODGORICI

Grafička dokumentacija

Tekstualna dokumentacija


 

http://podgorica.me/oglasi/

 

 

 

KONKURS ZA IZRADU IDEJNOG URBANISTIČKO – ARHITEKTONSKOG RJEŠENJA TRGA BOŽANE VUČINIĆ U PODGORICI

Leave a Reply