Rusko Vijeće za održivu izgradnju (Russian Green Building Council) objavilo je međunarodni konkurs  za idejno rješenje i finansijski model parka “Rusija” koji bi trebalo da bude najveći tematski park u Evropi.

Kao buduća turistička destinacija, kako domaćih, tako i stranih turista, park bi trebalo da pruži edukativno – zabavne sadržaje koji će privući turiste na duže od jednodnevnog izleta. Park će postati zaštitni znak zemlje, gdje  su vođenje zdravog života i zabava usko vezani sa edukativnom i rekreativnom  infrastrukturom, koja će, osim toga, biti i komercijalno atraktivna. Takođe će biti i odraz pozitivnog pomaka u ruskom društvu u zadnjih nekoliko godina.

Rok za prijavu na konkurs  je 1. septembar, a više o načinu učestvovanja čitajte na adresi http://parkrus.ru/contest.

 

d-a-z.hr

Konkurs za park “Rusija”

Leave a Reply