superprostor

konkurs-tri-trga-beograd

Grad Beograd, Direkcija za građevinsko zemljište i izgradnju Beograda u saradnji sa Društvom arhitekata Beograda raspisali su otvoreni idejni dvostepenianonimni (u prvom stepenu) urbanističko-arhitektonski konkurs za tri centralna trga u Beogradu (Trg Nikole Pašića, Trg Terazije i Trg Republike).

Cilj konkursa je da se izabere što kvalitetnije urbanističko-arhitektonsko rešenje koje će, kroz neophodne procedure, omogućiti realizaciju prepoznatljivog i jedinstvenog uređenja tri centralna gradska trga i otvorenih javnih prostora koji ih povezuju.

ROKOVI

Postavljanja pitanja do: 15.01.2015.
Predaja rada u I stepenu do: 06.03.2015.
Rezultati (I stepen): 20.03.2015.
Početak II stepena: 03.04.2015.
Predaja rada u II stepenu do: 05.05.2015.
Rezultati (II stepen): 15.05.2015

Izložba konkursnih radova i javna diskusija o rezultatima konkursa biće oragnizovana najkasnije 30 dana nakon objavljivanja rezultata konkursa u drugom stepenu.

ŽIRI

Milutin Folić, gradski arhitekta (predsednik)
Nebojša Minjević, zamenik predsednika
Akademik prof. Branislav Mitrović
Prof. Boris Podreka
Prof. dr Eva Vaništa Lazarević

NAGRADE

Ukoliko do utvrđenog roka pristigne najmanje 6 radova koji odgovaraju propozicijama konkursa dodeliće se sledeće nagrade u neto iznosu:

1. nagrada – 1.000.000 RSD
2. nagrada – 500.000 RSD
3. nagrada – 300.000 RSD
Obeštećenja radova koji uđu u II stepen, ukupno750.000 RSD

USLOVI UČEŠĆA

Pravo učešća na konkursu imaju fizička lica sa stečenom visokom stručnom spremom iz oblasti arhitekture, pejzažne arhitekture i dizajna, bez obzira na njihovu teritorijalnu pripadnost i njihove lične osobine. Učesnici konkursa imaju slobodu da u svoje timove, po želji, uključe stručnjake iz drugih struka koji bi svojim stručnim stavovima i znanjima doprineli unapređenju konkursnih rešenja, kao i studente arhitekture, pejzažne arhitekture i dizajna.

DOKUMENTACIJA

Konkursna dokumentacija
Program konkursa

Konkursnu dokumentaciju učesnici konkursa mogu preuzeti u prostorijama Društva arhitekata Beograda, Kneza Miloša 7a/III svakog radnog dana od 9h do 16h, uz uplatu iznosa od 1.000 dinara na račun broj: 355-1015085-91, Društvo arhitekata Beograda sa naznakom Konkurs za tri centralna trga u Beogradu. Na zahtev učesnika konkursne podloge će biti dostavljene preporučeno poštom.

Preuzimanjem, odnosno naručivanjem konkursne dokumentacije uz prethodnu uplatu, zainteresovana lica stiču pravo učešća na Konkursu.

Izvor: DAB
Konkurs za tri centralna trga u Beogradu (Trg Nikole Pašića, Trg Terazije i Trg Republike)

Leave a Reply