superprostor.com

35-salon-arhitekture

Muzej primenjene umetnosti iz Beograda poziva sve zainteresovane stvaraoce u oblasti arhitekture da uzmu učešće na 37. Salonu arhitekture koji će se održati od 26. marta do 30. aprila 2015. u galeriji Muzeja primenjene umetnosti.

Konkurs će trajati od 9. do 19. februara 2015. godine. Svi prijavljeni radovi predmet su selekcije žirija, a rezultati selekcije biće poznati autorima do 28. februara 2015 godine.

Svečano otvaranje Salona, proglašenje i uručenje nagrada predviđeno je za sredu 26. mart 2015. u 19.00 časova. Salon će biti otvoren do 30. aprila 2015. godine.

Na Salonu mogu biti izloženi radovi koji su nastali ili su realizovani u periodu od dve godine koje prethode Salonu, pod uslovom da nisu izlagani u istoj kategoriji na prethodnim Salonima arhitekture. Broj prijavljenih radova je neograničen.

U konkurenciji za nagrade na Salonu arhitekture radove mogu izlagati profesionalci i to u sledećim kategorijama:
1. Arhitektura
2. Urbanizam
3. Enterijer
4. Eksperiment i istraživanje
5. Publikacije
6. Arhitektonska kritika
7. Arhitektonska fotografija (Radovi realizovani van teritorije Republike Srbije biće selektovani i vrednovani u kategoriji – Gost Salona.

Van konkurencije za nagrade na Salonu arhitekture radove mogu izlagati profesionalci i studenti i to u kategoriji:
8. Konkursni projekti
9. Studentski radovi

Kotizacija za učešće na Salonu iznosi 7000 RSD i obezbeđuje štampanje i izlaganje jednog rada i dva primerka kataloga. Od ove godine MPU će preuzeti u celosti štampanje radova za izlaganje.
Učesnici koji izlažu u kategoriji publikacije i arhitektponska kritika umesto kotizacije ostavljaju Muzeju dva primerka svoje publikacije (knjiga, časopis, tekst). Studenti su oslobođeni kotizacije.

Prijava radova vršiće se elektronskim putem preko web portala Salona
www.salonarhitekture.rs

Savet Salona arhitekture
Aleksandru Vuja, predsednik
Aleksandar Bobić
Maša Bratuša
Dejan Miletić
Ljiljana Miletić Abramović

Žiri
Boštjan Bugarič
Maja Ćirić
Milan Đurić
Dejan Milanović
Igor Rajković

Žiri 37. Salona arhitekture istovremeno je i Selekcioni žiri.

Kontakt
mr Ljiljana Miletić Abramović, kustos
Miomir Kušić, kustos saradnik
Salon arhitekture
Muzej Primenjene umetnosti
Vuka Karadžica 18, 11000 Beograd
tel: 011 / 2626 841; 2626 494;
Email: ljma@mpu.rs, salonarh@mpu.rs
Web: www.mpu.rs

Konkurs za učešće na 37. Salonu arhitekture 2015.

Leave a Reply