Izvještaj žirija za nominaciju radova za nagradu Evropske unije za savremenu arhitekturu Mies van der Rohe za 2024. godinu

Nagrada EU-a Mies van der Rohe dodjeljuje se pojedinačnim arhitektonskim djelima koja su posebna u konceptualnom, društvenom, kulturnom i tehničkom smislu. Nagradom se podstiče senzibilitet javnost za kvalitetnu arhitekturu i njen uticaj na javni interes i održivi razvoj evropskih gradova i sela.

Nagrada ističe dostignuća evropskih arhitekata u razvoju novih koncepta i tehnologija i pruža građanima kao i javnim institucijama mogućnost da bolje shvate značaj arhitekture u izgradnji održivih gradova i zajednica, gdje je suštinski odnos između kvaliteta života i kvaliteta životne sredine ključni prioritet.

Evropski prostor je sastavljen od emulzije prirodnih i kulturnih, narodnih i kanonskih, tradicionalnih i vještačkih elemenata. Savremena arhitektura mora preuzeti ovu dvosmislenost, i projektovati je ka budućnosti, ali i nadoknaditi prirodno trošenje kojem su forme podložne pomoću simetričnog procesa inovacije, i procesa kojim djela uvedena u arhitektonsku tradiciju daju novu infleksiju ili dodatnu vrijednost koja se može kvalifikovati samo kao „umjetnička“.

Pristiglo je 8 radova:

 1. Vizitoring centar (Arhing Inženjering);
 2. Axe (Enforma);
 3. Kuća Lepetane (Enforma);
 4. Vile Moho (Enforma);
 5. Betula Design Centar (Studio Synthesis architecture & design);
 6. Vila Mandragora (Studio Synthesis architecture & design);
 7. Info punkt TOB (Studio Vertikala);
 8. Poslovni objekat Ponta (Studio Vertikala);

Cijeneći prethodno istaknute kriterijume žiri je selektovao radove koji odražavaju kulturne namjere ali i  simboličku i pedagošku vrijednost. Na taj način nominacija za ovu nagradu predstavlja podršku arhitektonskih praksi koje postavljaju jasnu platformu za istraživanje, razvoj i implementaciju održivih resursa, koje minimiziraju negativan uticaj izgradnje na životnu sredinu, kao i promovišu društvene, kulturne i ekonomske koristi od održivog razvoja.

Od pristiglih radova žiri je izabrao tri rada za koji je smatrao da ispunjavaju navedene kriterijume i elemente, koji su lokacijom, formom i arhitektonskim kontekstom potpuno različiti, i na pravi način kao grupa predstavljaju pravac za razvoj arhitektonske scene u Crnoj Gori.

 1. Vizitoring centar (Arhing Inženjering);
 2. Kuća Lepetane (Enforma);
 3. Betula Design Centar (Studio Synthesis architecture &design);

Vizitoring centar, Bijelo Polje (Arhing Inženjering)

Objekat u ruralnom predjelu Crne Gore. Dinamična forma je objedinila tenziju prirodnog okruženja koju karakteriše snaga rijeke i planinski vrhovi, bez želje da im konkuriše. Promišljenom funkcijom uspostavljen je fizički i vizuelni dijalog sa prirodnim okruženjem.

Kuća Lepetane, Tivat  (Enforma)

Intervencija na tradicionalnoj primorskoj kući koju karakteriše etički pristup ahitekte prema zatečenoj istoriskoj cjelini.  Minimalnim intervencijama su jasno diferencirane postojeća i nova struktura, na način da su funcionalnost i estetika kvalitativno unaprijeđene.

Betula Design Centar, Kotor (Studio Synthesis architecture &design)

Moderan koncept i struktura koja se različito sagledava u različitim periodima dana. Igrom kubične forme, sjenke i svjetlosti, objekat se sa jedne strane ističe jednostavnim pristupom, dok sa druge strane prikazuje kompleksnost arhitektonskih detalja.

Selekcioni žiri:

mr Novica Mitrović dia – Predsjednik strukovne komore arhiteka               

mr Vladan Stevović dia – Glavni Državni arhitekta MEPPU

Podgorica 14.07.2023. godine