Konkurs za idejno arhitektonsko rješenje objekta osnovne škole u City Kvartu u Podgorici

Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma raspisalo je međunarodni konkurs za Idejno arhitektonsko rješenje objekta osnovne škole u City Kvartu u Podgorici.

Predmet konkursa je izrada idejnog arhitektonskog rješenja osnovne škole u City Kvartu u Podgorici na UP 20, u okviru katastarskih parcela broj 1503/46 i 1503/48 (KO Podgorica I) koja je u zahvatu Detaljnog urbanističkog plana „ Radoje Dakić” (“Službeni list Crne Gore – opštinski propisi“, br.23/12).  Površina obuhvata konkursa iznosi 18.660,00 m².

Od konkursnih radova se očekuje da, sagledavajući zatečene urbane vrijednosti uže i šire lokacije, odnosno prostorno-urbane i arhitektonsko-graditeljske karakteristike, na adekvatan način unaprijede vizuelni identitet bloka i ponude optimalno funkcionalno rješenje planiranih programskih sadržaja. Očekuje se inovativan pristup kod prostornih i arhitektonsko-oblikovnih rješenja kao i kod upotrebe materijala, a sve u skladu sa namjenom objekta.

Konkursni rokovi:

Konkurs je otvoren od petka, 16. juna 2023. godine.
Rok za predaju radova je 23:59h (Montenegro local time) ponedjeljak, 4. septembar 2023. godine.

Rezultati konkursa:

Rezultati konkursa biće objavljeni do 26. septembra 2023. godine.
Raspisivač Konkursa će nakon donošenja odluke žirija i predaje Završnog izvještaja žirija, objaviti rezultate Konkursa na zvaničnoj internet stranici konkursa: www.architecturalcompetitions.me.

Nagradni fond:

I nagrada – 18.000,00 €
II nagrada – 11.000,00 €
III nagrada – 7.000,00 €
Dva otkupa po – 2,000.00 €

Rok za postavljanje pitanja:

Svi učesnici mogu postaviti pitanja u vezi sa konkursom do petka, 30. juna 2023. godine, nakon čega će sva pristigla pitanja i odgovori biti objavljeni na internet stranici www.arhitecturalcompetitions.me do ponedjeljka 10. jula 2023. godine.

Pitanja se šalju na adresu:

info@architecturalcompetitions.me

Ostale informacije o konkursu se nalaze na web-sajtu:

www.architecturalcompetitions.com