Konkurs za idejno arhitektonsko-urbanističko rješenje objekta – novo gradsko groblje u Beranama

Služba glavnog gradskog arhitekte Opštine Berane je raspisala međunarodni konkurs za idejno arhitektonsko-urbanističko rješenje objekta – novo gradsko groblje u Beranama.

Predmet idejnog arhitektonsko urbanističkog rješenja je izgradnja novog gradskog groblja sa pratećim komunalnim sadržajima za koju je utvrđena granica u zahvatu KO Budimlja,Opština Berane.Ovaj zahvat predstavalja granicu novog pravoslavnog groblja u obje faze.

Cilj izrade predmetnog Idejnog arhitektonsko-urbanističkog rješenja je izvršiti prostornu i tehničku razradu optimalne varijante pravoslavnog groblja na definitivno utvrđenoj lokaciji za obje faze , u određenom zahvatu, pri čemu bi se predložio načina uređenja prostora, odredili oblici i materjalizacija, sagledavajući širi kontekst i okruženje.

Rokovi konkursa

Konkurs je otvoren od utorka 18. jula 2023. godine.

Rok za predaju radova je 23:59h (UTC+1) ponedeljak, 18. septembra 2023. godine.

Svi učesnici mogu postaviti pitanja u vezi sa konkursom do ponedeljka 31. jula 2023. godine, nakon čega će sva pristigla pitanja i odgovori biti objavljeni na internet stranici Opštine Berane do ponedeljak 14. avgusta 2023. godine.

Pitanja se šalju na adresu: arhitekta@berane.co.me

Rezultati Konkursa biće objavljeni do 02. oktobra 2023.g.

Raspisivač Konkursa će nakon donošenja odluke žirija i predaje završnog izveštaja objaviti rezultate Konkursa zvaničnoj internet stranici Opštine www.berane.me.

Članovi konkursnog žirija su:

  1. Sonja Simeunović-Vuković dipl.inž.arh, predsjednik  žirija
  2. Srdjan Tadić  dipl.inž.arh,član žirija
  3. Dr Rifat Alihodžić, dipl.inž.arh,član žirija
  4. Grozdana Šišović dipl.inž.arh., član žirija
  5. Aleksandra Vukićević dipl.inž.pejzažne arh., član žirija
  6. Ivana Medojević spec.arh.,član žirija
  7. mr Viktorija Nikolić dipl.inž.arh., član žirija

Nagradni fond za dodjelu iznosi 35.000,00 eura.

Prva nagrada: 13.000,00 €

Druga nagrada: 7.000,00 €

Treća nagrada: 3.500,00 €

Jedan otkup: 1.500,00 €

Konkurska dokumenatcija je dostupna na linku : OVDJE

Ostale informacije o konkursu se nalaze na web-sajtu: www.berane.me