Raspisan je konkurs za idejno urbanističko/arhitektonsko rješenje uređenja zelene površine – park sa pratećom infrastrukturom u Baru.

Opština Bar raspisala je (23.03.2023.)  konkurs za idejno urbanističko/arhitektonsko rješenje uređenja zelene površine – park sa pratećom infrastrukturom u Baru.

Predmet konkursa je izrada idejnog urbanističko/arhitektonskog rješenja: uređenja javne zelene površine – park sa pratećom infrastrukturom u Baru, na dijelu katastarske parcele 5761/1 KO Novi Bar, Opština Bar.
Pitanja u vezi sa konkursom mogu se postavljati na e-mail maja.tisma@bar.me do 23. aprila 2023, nakon čega će sva pristigla pitanja i odgovori biti objavljeni na internet stranici Opštine Bar, do 05. maja 2023. godine. Rok za predaju radova je do 24. maja 2023. godine.

Dokumentacija koja predstavlja konkursni materijal objavljena je na sajtu Opštine Bar na ovom linku.