Raspisan konkurs za izradu arhitektonskog i umjetničkog idejnog rješenja spomen-obilježja Urošu Toškoviću

Opština Bar je raspisala konkurs za izradu arhitektonskog i umjetničkog idejnog rješenja spomen-obilježja rošu Toškoviću.

Spomen-obilježje će biti postavljeno na šetalištu kralja Nikole ili njegovoj neposrednoj blizini, sa natpisom na postamentu:

“Toscovitch

Uroš Tošković

1932-2019″

Konkurs je otvoren 30 dana od dana objavljivanja na oglasnoj tabli opštine Bar i na sajtu opštine www.bar.me odnosno od 5og decembra 2023.

Na Konkursu mogu učestvovati sva zainteresovana pravna i fizička lica sa potrebnim stručnim referencama i kvalifikacijama, prvenstveno akademski vajari.

Naručilac će autoru najboljih idejnih umjetničkih i arhitektonskih rješenja dodijeliti nagrade i to:

  • Prvu nagradu u iznosu od 1 500 EUR
  • Drugu nagradu u iznosu od 1000 EUR
  • Treću nagradu u iznosu od 700 EUR