STUDENTSKI KONKURS ZA IZRADU IDEJNOG RJEŠENJA URBANOG MOBILIJARA U PODGORICI

Savez arhitekata Crne Gore pod pokroviteljstvom kompanije “Lamex” d.o.o raspisuje studentski konkurs za izradu idejnog rješenja urbanog mobilijara u Podgorici.

Rok za predaju radova je 30.10.2023. 

Nagradni fond

I nagrada – 1.000,00€ + realizacija klupe (5komada);

II nagrada – 700,00€ + realizacija klupe (5komada);

III nagrada – 300,00€ + realizacija klupe (5komada).

Članovi konkursnog žirija su:

1. Nikola Radović, spec.sci.arh., predsjednik Saveza Arhitekata Crne Gore – Predsjednik žirija

2. Duška Mačić dipl.ing.arh.,V.D.Glavne gradske arhitektice opštine Podgorica

3. dr Svetlana Perović dipl.ing.arh.,dekanica Arhitektonskog Fakulteta u Podgorici

4. Novica Mitrović M.Arch., Predsjednik Strukovne komore arhitekata

5. Boban Medenica, Izvršni director kompanije “Lamex”d.o.o.

Materijal konkursa dostupan je na linku ispod i u prilogu informacije. 

Konkursni materijal