Sjeverna obala ostrva Maui obiluje stijenama, visokim liticama i jakim vjetrovima, što je, kad se uporedi sa tropskom klimom na južnoj obali, osobenost koja odbija turiste. Međutim, upravo ovi elementi pružaju uslove za savršene talase, i to je ono u šta se zaljubio konstruktor surferskih jedrilica Robert Stroj, kada se sa porodicom preselio u ove krajeve kako bi vodio istraživačko-dizajnerski studio Nila Prajda. Gotovo decenija priprema i potrage za savršenom lokacijom je kulminirala izgradnjom njihove kuće iz snova sa pogledom na okean. Slovenačka firma Dekleva Gregorič Arhitekti je izabrana za autora projekta, imajući priliku da realizuje projekat u većinom nenaseljenoj oblasti, karakterističnoj po velikim slobodnim poršinama.

Kao odgovor stjenovitom pejzažu, kuća je sagrađena na nagnutom terenu. Potporni betonski zidovi U-oblika, raspoređeni su po terenu formirajući džepove sa privatnim sadržajima: spavaćom sobom vlasnika i gostinskom spavaćom sobom.

Svaki segment betonske podloge ima otvore na jednoj strani, što efektno usmjerava pogled ka okeanu, dok u isto vrijeme zadržava privatnost u odnosu na međuprostore koji okružuju centralnu kuhinju i trpezariju idealnu za prijem gostiju.

Drvetom obložen krov, koji vlasnicima služi kao velika paluba sa koje mogu da posmatraju okean, se spušta do određene kote iznad nivoa terena, gdje ga “prihvata” podignuti travnati dio koji se na dnu stapa sa zemljištem.

Sa energetski efikasnim dizajnom usmjerenim ka prirodnoj ventilaciji i malteru napravljenom od pijeska skupljenog samo nekoliko stotina metara dalje, ova kuća niske tehnologije pruža visok nivo komfora, bez pretjerane upotrebe mehaničke opreme.

 

designboom.com

Kuća na stijeni sa pogledom na okean

Leave a Reply