UDRUŽENJE URBANISTA SRBIJE i REPUBLIČKI GEODETSKI ZAVOD
u saradnji sa Republičkom agencijom za prostorno planiranje i GIZ/ AMBERO/ ICON Projekat
”Unapređenje upravljanja zemljištem na nivou lokalnih samouprava u Srbiji”
pod pokroviteljstvom
  • Ministarstva građevinarstva i urbanizma
  • Ministarstva prirodnih resursa, rudarstva i prostornog planiranja
  • Ministarstva energetike, razvoja i zaštite životne sredine
  • Ministarstva saobraćaja
  • Ministarstva regionalnog razvoja i lokalne samouprave
  • Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja
  • Inženjerske komore Srbijre
organizuju
MEĐUNARODNI NAUČNO-STRUČNI SKUP
10. JUBILARNU LETNJU ŠKOLU URBANIZMA U SRBIJI
sa temom
PLANIRANJE PROSTORA, URBANIZAM I IZGRADNJA, KOMPLEMENTARNI ZAKONI I REINDUSTRIJALIZACIJA
  • Aktuelni propisi u planiranju prostora, urbanizmi i izgradnji (Zakon o planiranju i izgradnji, Nacrt zakona o uređenju prostora i izgradnji, status urbanističke delatnosti, preduzeća i struke…)
  • Komplementarni zakoni ( Zakon o državnom premeru i katastru nepokretnosti, Zakon o legalizaciji, Zakon o posebnim uslovima za upis prava svojine na objektima izgrađenim bez građevinske dozvole, Zakon o eksproprijaciji, Zakon o restituciji, Poreski zakoni – posebno u vezi nekretnina i drugi zakoni)
  • Reindustrijalizacija (stanje, strukturne promene, ekonomski pokazatelji, investicije, lokacijski potencijali…)
29-31. MAJ 2014. VRNJAČKA BANJA, HOTEL “BREZA”

CILJNE GRUPE UČESNIKA

Ministarstva, državna uprava, lokalna samouprava, urbanisti, planeri,
geodeti, fakulteti i instituti, javna i druga preduzeća, direkcije, zavodi,
investitori, projektanti, izvođači, banke, privredne komore i međunarodne organizacije.

 

Preuzmite

uus.org.rs
Letnja škola urbanizma 2014

Leave a Reply