Poštovane koleginice, poštovane kolege

rado bi smo vas informisali o objavi dvaju ambicioznih arhitektonskih konkursa koji svojom tematikom i aktualnošću prelaze granice Češke republike.

kampus albertov

01.09.2015 Karlov Univerzitet, najstariji univerzitet u srednjoj Evropi je objavio otvoreni konkurs Kampus Albertov na arhitektonsko rješenje istaživačkih centara – Biocentra i Globcentra. Radi se o izuzetnoj investiciji jednoj od najvećh investicjia Karlova Univerziteta u proteklih 100 godina.

posjetite: http://kampusalbertov.cuni.cz/

ili na stranici Češke Arhitektonske Komore

https://www.cka.cz/cs/souteze/probihajici/kampus-albertov-2013-biocentrum-globcentrum

Brno1_small

07.09.2015 Grad Brno je objavio urbanističko takmičenje, koje ima za cilje rješnje na 140 hektara zemiljišta. Radi se o lokaciji u koju je uključena i glavn željeznička stanica koja se nalazi ispod zidina fortifikacionog sistema.

posjetite: www.budoucnostcentrabrna.cz

ili na stranici Češke Arhitektonske Komore

https://www.cka.cz/cs/souteze/probihajici/budoucnost-centra-brna

 

 

Kampus Albertov

BRNO

FUTURE OF BRNO CENTRE

 

Srdačan pozdrav za CCEA MOBA tim

Karin Grohmannová
Igor Kovačević

 

Centre for Central European Architecture

 

 

Medjunarodni otvoreni konkursi objavljeni u Češkoj republici

Leave a Reply