Međunarodna naučna konferencija ”Savremena teorija i praksa u graditeljstvu XIV” održava se po treći put u organizaciji Arhitektonsko-građevinsko-geodetskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci. Kvalitet naučnog skupa održanog 2018. godine zvanično je prepoznat od strane Ministarstva nauke i tehnologije koje je skup klasifikovalo kao ”Međunarodna naučna konferencija”.

 

Više informacija o konferenciji i načinu prijavljivanja možete pronaći na sajtu:
https://stepgrad.aggf.unibl.org/sr

Međunarodna naučna konferencija “Savremena teorija i praksa u graditeljstvu XIV”

Leave a Reply