Grad Banja Luka je raspisao Međunarodni konkurs za izradu idejnog urbanističko-arhitektonskog rješenja mosta u naselju Dolac u Banjoj Luci.

 

Cilj konkursa je da se kroz ocjenu više pristiglih idejnih rješenja iznađe najkvalitetnije rješenje budućeg mosta, uključujući i neposredno urbanističko okruženje.  Dodatni cilj konkursa predstavlja dobijanje kvalitetnih koncepata i idejnih rješenja za uređenje i aktiviranje urbane zone u neposrednom okruženju mosta.

 

Namjera gradske administracije je da most uz  funkcionalnu vrijednost u povezivanju dvije obale Vrbasa, ima i visoku estetsku vrijednost.

 

Kako bi se dobilo što više kreativnih i kvalitetnih rješenja za ovaj budući simbol grada, odlučeno je da konkurs bude međunarodnog karaktera tako da mogu učestvovati sva pravna i fizička lica koja ispunjavaju stručne i ostale uslove definisane konkursom bez obzira na teritorijalnu pripadnost.

 

Konkurs za novi most će biti otvoren do 30. septembra do 23:59 časova, a za najbolje idejno rješenje predviđena je novčana nagrada u iznosu od 20.000 EUR.

 

Zainteresovani mogu preuzeti konkursni materijal na linku www.banjaluka.rs.ba/konkurs-most-dolac/, (en.banjaluka.rs.ba/bridge-design-competition-banjaluka2024/)na koji će se rad i predavati.

Međunarodni konkurs za izradu idejnog urbanističko-arhitektonskog rješenja mosta u naselju Dolac u Banjoj Luci

Leave a Reply