mrt.gov.me

Crna Gora, So, Solana, Ulcinj, Valorizacija, Privatizacija, Mišljenje, Andrej Nikolaidis
Foto: balkans.aljazeera.net

 

Proglašenje neustavnom Odluke o izmjeni i dopuni Prostornog plana Crne Gore do 2020. godine u kontekstu zaštite ulcinjske solane biće svakako odgovorno sagledano, sa naglaskom da: ovo ministarstvo nema mandat, te time ni namjeru da komentariše odluke suda. Istovremeno, cijeneći važnost ovog područja, jasno opredjeljenje Ministarstva i drugih resornih institucija za zaštitu ovog lokaliteta je nesporno. Ono je do sada mnogo puta predočeno kako kako domaćoj tako i međunarodnoj javnosti. U tom pravcu idu svi planski dokumenti koje predlaže ovo Ministarstvo, ili na koje daje mišljenje, baš kao i planovi da se upravo sa ulcinjskom solanom predstavimo na ovogodišnjem Bijenalu arhitekture u Veneciji, dajući tako dodatnu međunarodnu, održivu dimenziju ovom kompleksnom pitanju.

Dalje, predmetnom sudskom odlukom, ne utiče se na proces zaštite u planskim dokumentima nižeg reda. Stoga naglašavamo da upravo Nacrt Prostornog plana posebne namjene za obalno područje, predviđa zaštitu ovog lokaliteta i izgradnju komplementarnih turističkih sadržaja (posmatranja flore i faune i eko rizort) na jednom manjem dijelu Solane, na kojem i sada postoji gradjevinsko područje površine oko svega 6ha (od ukupno skoro 1500ha koliko obuhvata cijela Solana), te nema ni govora o bilo kakvim velikim turističkim ili drugim kapacitetima u okviru lokaliteta Solane o kojima se u javnosti govori. Na tim principima izrađen je i Prostorni plan opštine Ulcinj koji je u fazi Predloga. Na kraju, i sami državni plan nije predviđao pretvaranje kompleksa Solane u građevinsko područje. Pojašnjenja radi, ističemo da Nacrt Prostornog plana za obalno područje, koji je sada u fazi javne rasprave, predviđa širu razvojnu turističku zonu od 70 ha, ali ona najvećim dijelom obuhvata prostor van granica Solane.

Dakle, niko niti od opštine niti od Ministarstva ne može tražiti izdavanje bilo kakve građevinske dozvole za ovaj prostor, jer, u skladu sa gore navedenim, ne postoje planski preduslovi za tako nešto.

Često se u javnosti moglo čuti i da se proces stavljanja Solane pod zaštitu odlaže. Naprotiv. Cijenimo da svi moramo biti svjesni da je, upravo zbog važnosti ovog prostora izgrađenog 1934., redosljed koraka u toku procesa zaštite ključan. Naime, ovaj lokalitet zahtijeva kako zaštitu, tako i njegovo održivo upravljanje, obzirom da je riječ o vještačkom ekosistemu, koji ne može opstati sam od sebe tj. održava se uz čovjekovu pomoć. Tako je namjera Ministarstva da dodatno unaprijedi cijeli postupak proglašenja Solane zaštićenim područjem, posebno sa aspekta upravljanja tim područjem, uključujući i sredstva za upravljanje. Samo tako ćemo izbjeći da proces zaštite bude opterećen eventualnim odštetnim zahtjevima (kao što je to bio slučaj sa Tivatskim solilima), koji bi mogli da predstavljaju veliku finansijsku obavezu za Crnu Goru tj. budućeg upravljača.

Preciznosti radi, ističemo da dio Nacrta Odluke o proglašenju Solane spomenikom prirode opštine Ulcinj, koja predstavlja osnovu za stavjanje pod nacionalnu zaštitu, čini i Studija zaštite. Njome se, između ostalog, predviđa da budući upravljač Solanom organizuje proizvodnju soli. No, Studija nije dala model finansijske održivosti budućeg zaštićenog područja – dio koji smatramo izuzetno značajnim za kvalitetnu zaštitu i održivost ovog sistema. Tako smo, uvažavajući kompleksnost teme, jedinim odgovornim i ozbiljnim pristupom smatrali dodatne analize koje bi riješile ova otvorena pitanja.

Stoga je već Ministarstvo održivog razvoja i turizma angažovalo međunarodne i domaće eksperte u namjeri da dodatnim mišljenjima tj. stručnim nalazima pomognu u rješavanju ovih dilema.

Naravno, pozdravljamo, podržavamo i cijenimo sve inicijative i praćenje kompletnog procesa zaštite, uz, vjerujemo, razumijevanje da odgovoran pristup jednom ovako važnom pitanju, zahtijeva određeno vrijeme i nije u koliziji sa našim nespornim opredjeljenjem za zaštitu.

Ministarstvo opredijeljeno za zaštitu Solane

Leave a Reply