ULUPUDS – Udruzenje likovnih umjetnika primjenjenih umjetnosti i dizajnera Srbije, kao osnivač, i Arhitektonski fakultet u Beogradu, Fakultet tehničkih nauka Novi Sad – Departman za arhitekturu i urbanizam, Institut za arhitekturu i urbanizam Srbije, Zadužbina Ilije Milosavljevića Kolarca, Urbanisticki zavod Beograda, Potisje Kanjiža A.D. – član grupe TONDACH, Inženjerska komora Srbije, kao suosnivači – objavljuju

Javni poziv – konkurs za dodjelu Nagrade Ranko Radović, koja je osnovana sa ciljem da podstiče, razvija i afirmiše kritičko-teorijsku misao u oblasti arhitekture i arhitektonsko stvaralaštvo.

Odbor za dodjelu Nagrade Ranko Radović

Odbor čine predstavnici Osnivača i po jedan predstavnik Suosnivača i to:

doc. dr Marta Vukotić Lazar, ist. umj. – ULUPUDS (predsjednik)

mr Branka Gugolj, ist. umj. – ULUPUDS

Stevan Žutić, dipl. inž. arh. – ULUPUDS

prof. Spasoje Krunić, dipl. inž. arh. – ULUPUDS

prof. Živojin Bata Kara-Pešić, dipl. inž. arh. – Zaduzbina Ilije Milosavljevica Kolarca

prof. dr Mirjana Roter Blagojević, dipl. inž. arh. – Arhitektonski fakultet u Beogradu

prof. dr Darko Reba, dipl. inž. arh. – Fakultet tehničkih nauka u Novom Sadu, Departman za arhitekturu i urbanizam

dr Mila Pucar, dipl. inž. arh. – IAUS, Beograd

prof. dr Vladan Djokic dipl. inž. arh. – Inženjerska komora Srbije

Marija Lalošević, dipl. inž. arh. – Urbanistički zavod Beograda

dr Mirjana Popovic Radović – predstavnik porodice, supruga prof. dr Ranka Radovića

Na osnovu Pravilnika o dodjeli Nagrade Ranko Radović koji je donio Osnivac, imenovao je članove tri žirija za tri kategorije Nagrade, koja se dodjeljuju za:

(1)  kritičko-teorijske tekstove o arhitekturi objavljene u prethodnoj kalendarskoj godini kao i u tekućoj godini do datuma dodjele nagrade, i to za kritike, eseje, knjige, predavanja i pisanu riječ uopšte;

(2) televizijske emisije, izložbe ili multimedijalne prezentacije i

(3) realizovano arhitektonsko delo dovršeno u istom periodu.

Žiri Nagrade

Kategorija (1)

dr Ljiljana Blagojević, dipl. inž. arh.. (predsjednik)

prof. dr Milena Dragicevic Sesic, kulturolog

prof. dr Dubravka Stojanović, istoričar

Kategorija (2)

prof. dr Mariela Cvetić, dipl. inz. maš., dipl. slikar (predsjednik)

mr Maja Skovran, slikar

prof. dr Tatjana Dadić Dinulović, teoretičar umjetnosti i medija

Kategorija (3)

Vlada Slavica, dipl. inž. arh. (predsjednik)

Goran Vojvodić, dipl. inž. arh.

prof. Mihailo Timotijević, dipl. inž. arh..

Pravo učešća na konkursu imaju pojedinci, ustanove, udruženja, strukovnih organizacija, kao i sva zainteresovana lica koja su ostvarila rezultate u jednoj od tri kategorije, sa teritorije Srbije, kao i iz drugih zemalja. Konkurs je raspisan u skladu sa Pravilnikom Nagrade Ranko Radović i pocinje da teče od ponedjeljka, 02. 09. 2013. godine a završava se 15. 10. 2013. godine.

Način dostavljanja konkursnih radova

KATEGORIJA (1) dostaviti

originalni materijal (3 primjerka za svakog člana žirija i 1 primjerak za potrebe izložbe i arhivu)

CD sa naslovnom stranom rada i ličnu fotografiju (za katalog, u rezoluciiji za štampu)

KATEGORIJA (2) dostaviti

materijal na CD ili DVD (3 primjerka za svakog člana žirija)

CD sa naslovnom stranom rada i ličnu fotografiju (za katalog, u rezoluciiji za štampu)

KATEGORIJA (3) dostaviti

fotografije i crteže na panou 100x70cm (70×100 cm).

CD sa ilustracijama objekta (kao dodatni materijal za Žiri) i ličnom fotografijom (jedna ilustracija i lična fotografija će biti iskorištene za potrebe kataloga, dostaviti 3 primjerka za svakog člana žirija)

Nagrada se dodjeljuje 23. decembra 2013. godine i sastoji od : plakete, povelje i novčanog iznosa.

Prijavljivanje

Pravilnik Nagrade Ranko Radović, elementi konkursa i elektronski formular za prijavu na konkurs za dodjelu Nagrade Ranko Radović nalaze se na web adresi: www.ulupuds.org.rs/Aktuelnosti.htm

Konkursni radovi se dostavljaju na adresu:

Udruzenje likovnih umetnika primenjenih umetnosti i dizajnera Srbije – ULUPUDS

Terazije 26/II
11103 Beograd 4, Srbija

Postanski fah 87, PAK 106806

Telefon

011/2688-721

E-mail

ulupuds@beotel.net

admin@ulupuds.org.rs

sa naznakom Za Nagradu Ranko Radović 2013.

Krajnji rok za prijem radova je 15. oktobar 2013. godine.

Troškove slanja radova snosi sam autor. Konkursni materijal se ne vraća.

Izložba

Učesnici konkursa ce biti prezentovani na zajedničkoj izložbi svih prispjelih radova koja će biti otvorena u Zadužbini Ilije Milosavljevića Kolarca, u Muzičkoj galeriji, na dan dodjele Nagrade 23. decembra 2013. godine. Tokom marta 2014. godine izložba će biti održana na Fakultetu tehničkih nauka u Novom Sadu.

Katalog

Učesnici konkursa prijavom potvrđuju svoju saglasnot da im rad bude izložen na zajedničkoj izložbi svih prispjelih radova na kojoj će biti istaknuti dobitnici Nagrade. Svi izlagači imaju pravo na po jedan primerak kataloga koji mogu preuzeti na dan dodele Nagrade. Troškove naknadnog slanja kataloga poštom snosi sam autor.

 

www.dab.rs

 

Nagrada Ranko Radović 2013

Leave a Reply