Na ovogodišnjem Salonu arhitekture u Beogradu nagrađeni su i radovi crnogorskih autora. Prenosimo vam deo članka objavljenog na sajtu Arhitektonskog fakulteta Univerziteta u Beogradu.

 

OTVARANJE I DODELA NAGRADA 39. SALONA ARHITEKTURE | FOTO © VESELIN MILUNOVIĆ

Organizator: Muzej primenjene umetnosti
Kustos izložbe i urednik kataloga: mr Ljiljana Miletić Abramović, kustos Odseka za arhitekturu i v.d. direktor MPU.


Ovogodišnji Salon arhitekture održava se od 29. marta do 30. aprila 2017. godine u Muzeju primenjene umetnosti (Vuka Karadžića 18) sa temom U realnosti! i bavi se pitanjem prostornog odnosa između arhitekte kao stvaraoca i pojave – realnosti shvaćene kao aktuelna nemogućnost u odnosu na aktuelno stanje stvari u Svetu, ovde i sada. Pridev „realnost“ ovde se razume kao oprostoreno Realno, uvek prisutno kao neka vrsta pukotine – prekida unutar stvaralačkog procesa. Drugim rečima, Realno je neka vrsta osnove za mogućnost arhitekture koje, ujedno, stoji kao njena nemogućnost. Sledstveno tome, kako je pitanje Novog – pitanje mogućnosti nemogućeg, to se na ovogodišnjem Salonu za polaznu tačku uzima Realno, kao sveprisutna aktuelna formalizacija koja stoji naspram novine (promene) i, kao takvo, tesno povezano sa stvaralaštvom i budućnošću.


Žiri 39. Salona arhitekture delovao je u sastavu: Duško Filipovski, Miroljub Stanković, Nenad A. Stjepanović, Irena Videnov i Maruša Zorec.

Žiri 39. Salona arhitekture konstatuje da je za ovogodišnji Salon kandidovano 233 rada u svim kategorijama, od čega je u zvaničnu selekciju uvrstio 112 radova, a u konkurenciji za nagrade razvrstao 77 radova, u 6 kategorija: arhitektura, urbanizam, enterijer, eksperiment i istraživanje, publikacije, arhitektonska kritika.


Priznanje u kategoriji „Gosti salona – delo u inostranstvu“

Dodeljuje se autorima Veljku Raduloviću, Đorđu Gregoviću i Branislavu Gregoviću
za realizovano delo
Vila Mistral, Herceg Novi

 

 

Pohvala u kategoriji „Publikacije“

Dodeljuje se uredniku monografije i priređivaču dr Svetislavu G. Popoviću
za knjigu Vukote Tupe Vukotića
Trodimenzionalna morfologija Crne Gore

 

Nagrade 39. Salona arhitekture 2017.

Leave a Reply