Skip to toolbar
Konkurs za izradu idejnog arhitektonskog rješenja dnevnog centra za djecu sa smetnjama u razvoju u baru na katastarskoj/urbanističkoj parceli br. 2286/2 KO Polje u okviru urbanističke cjeline br. 1, u zoni „SŠ“, u zahvatu DUP-a Polje – Zaljevo, Opština Bar
Četvrti crnogorski salon arhitekture // trans-MISIJA
VAŽNO OBAVJEŠTENJE – Konkurs za idejno urbanističko – arhitektonsko rješenje uređenja korita i obala rijeke Morače
EUMiesAward – novi kalendar 2020/2022
Konkurs za idejno urbanističko – arhitektonsko rješenje za urbanističke parcele br. UP 1, UP 2, UP 3, UP 4, UP 5 i UP 6, zona A, podzona A, u zahvatu DUP-a “Ulcinjsko polje”
previous arrow
next arrow
Slider