d-a-z.hr

Grad Sisak raspisuje, organizira i provodi urbanistički, javni, opći, za realizaciju, u jednom stupnju anonimni natječaj za izradu urbanističkog rješenja uređenja gradske pješačke zone u Sisku.

GRAD SISAK raspisuje, organizira i provodi urbanistički, javni, opći, za realizaciju, u jednom stupnju anonimni NATJEČAJ ZA IZRADU URBANISTIČKOG RJEŠENJA UREĐENJA GRADSKE PJEŠAČKE ZONE U SISKU na lokaciji k.č. 1300/2 i južni dio k.č. 945, k.o. Sisak Stari,

Evidencijski broj nabave: 6/14-73
Registarski broj natječaja: 4-14/SI-U/NJN

SVRHA I CILJ natječaja je dobiti najkvalitetnije urbanističko idejno rješenje središnje gradske pješačke zone na lokaciji koja je predmet natječaja, a koje će poslužiti kao valjana stručna podloga za izradu cjelokupne projektne dokumentacije za rekonstrukciju javne površine i uređenje središnje gradske pješačke zone u Sisku.

INVESTITOR I RASPISIVAČ natječaja je GRAD SISAK, Rimska 26, 44 000 Sisak

Odgovorna osoba Raspisivača: Gradonačelnica Kristina Ikić Baniček

ORGANIZATOR I PROVODITELJ natječaja je GRAD SISAK, Rimska 26, 44 000 Sisak, Upravni odjel za prostorno uređenje i zaštitu okoliša

SVRHA I CILJ natječaja je dobiti najkvalitetnije urbanističko idejno rješenje središnje gradske pješačke zone na lokaciji koja je predmet natječaja, a koje će poslužiti kao valjana stručna podloga za izradu cjelokupne projektne dokumentacije za rekonstrukciju javne površine i uređenje središnje gradske pješačke zone u Sisku.

PRAVO SUDJELOVANJA imaju sve fizičke ili pravne osobe bez obzira na mjesto sjedišta / prebivališta. Uvjet stručnosti je zadovoljen ako je najmanje jedan autor natječajnog rada magistar inženjer arhitekture ili diplomirani inženjer arhitekture ili ovlašteni arhitekt upisan u imenik Hrvatske komore arhitekata.

ROKOVI:
Početak natječaja je 16. listopad 2014. godine.
Natjecatelji imaju pravo postavljati pitanja do 2. studenog 2014. godine.
Rok predaje natječajnih radova je  15. prosinac 2014. godine do 12.00 sati.
Ocjenjivački sud završit će s radom najkasnije do 31. prosinca 2014 godine.

NAGRADE:
Ako do određenog roka prispije najmanje pet (5) radova koji su stručno izrađeni i odgovaraju uvjetima natječaja, Ocjenjivački sud se obvezuje dodijeliti sljedeće nagrade u točnom neto iznosu i rasporedu kako slijedi:
I.   nagrada                 31.000,00 kn
II.  nagrada                 18.600,00 kn
III. nagrada                 12.400,00 kn

OCJENJIVAČKI SUD

Predsjednica Ocjenjivačkog suda:
Margita Malnar, d.i.a., ovlaštena arhitektica

Članovi ocjenjivačkog suda:
Kristina Ikić Baniček, Gradonačelnica
Biljana Pešun, dipl. ing. arh.
Marko Krička,
Valentina Šerbec, dipl. ing. arh, ovlaštena arhitektica

Zamjenik člana Ocjenjivačkog suda:
Domagoj Vuković, dipl. ing. arh.

Stručni savjetnici:
Zoran Solomun, dipl. ing. prom.
Domagoj Orlić, dipl. ing. prom
.

Tehnička komisija:
Aleksandra Klarić, dipl. ing. arh.

Tajnik natječaja:
Novela Rimay Ferenčak, dipl. ing. arh.

Natječaj raspisan je u skladu s Zakonom o javnoj nabavi („Narodne novine“ broj 90/11, 83/13 i 143/13), u smislu čl. 45. i 46. tog Zakona, te Pravilnikom o natječajima s područja arhitekture, urbanizma, unutarnjeg uređenja i uređenja krajobraza (NN 85/14) kojeg su se svi sudionici natječaja obvezni pridržavati.

OPĆI UVJETI NATJEČAJA

Natječaj za izradu urbanističkog rješenja uređenja gradske pješačke zone u Sisku

Leave a Reply