Tokom PAW-a Priština će postati centar za razmjenu iskustava, metodologija, arhitektonskih i urbanističkih eksperimenata i teorije iz cijelog svijeta. PAW će biti organizovan od 01. do 06. jula a manifestacije će biti organizovana širom grada. PAW organizuje Fondacija za arhitekturu  Kosova sa ciljem da kroz predavanja, debate, radionice, projekcije, putovanja i intervencija navedu mlade profesionalce, studente arhitekture i javnost  na jedan alternativan način na koji mislimo o arhitekturi. Takođe, cilj je i približiti  učenicima  korišćenje savremenih alata u struci kako bi se podigla svijest  društva o značaju arhitekture i planiranja i uloge koju treba da ima profesija u našem društvu,  poboljšanje uslova života za porodice u stanju socijalne potrebe, razvoj strategija za unapređenje uslova života u gradu te promovisanje grada Prištine i Kosova u cjelini.

Detalje o Paw- u možete naći na sajtu prishtinaarchitectureweek.com

Nedjelja arhitekture u Prištini – PAW 2013

Leave a Reply