vizkultura.hr

10

Projekt: Prirodnjački kompleks
Autorice: Nevena Mijušković i Marija Ćaćić
Mentor: prof. Aleksandar Keković
Kolegij: Specijalistički rad
Tema: Urbanističko-arhitektonsko rješenje prirodnjačkog kompleksa
Fakultet: Arhitektonski fakultet Podgorica
Akademska godina: 2014. / 2015.

1. lokacija

2. situacija

3.koncept kompleks

4.1.

O projektu:
Koncept kompleksa vezuje se za kontekst prirodnog ambijenta u koji je smješten. Tako su posmatrana osnovna tri elementa prirode: voda, zemlja i zrak. Glavna intervencija bila je povezivanje same parcele s jezerom, od kojeg je odvojena brdom. U te svrhe, probijen je plovni tunel, kojim se u sami prirodnjački kompleks uvedenom vodenom površinom može doći čamcem. Na ovaj način dobijene su tri odvojene zone, od čega je jedna pripala samom vrtu, zatim uvedena vodena površina i treća, pristupna zona, koja je zbog vizualno funkcionalnih motiva podignuta na višu kotu, tako da se stopila s postojećim izohipsama brda, kao njihov logičan nastavak i omogućila sagledavanje vrta s više kote. To je rezultiralo stvaranjem centralne jezgre kao fokusa cjelokupnog kompleksa, s koga bi se zrakasto razvodile putanje, međusobno povezane u kontinualne prstenove, ka različitim sadržajima. Ta jezgra je trg, koji postaje početna točka kretanja. Vodena površina implicirala je smiještanje akvarija u međuzoni, kao i restorana s terasom, zbog vizualnog užitka koji voda omogućava. Glavni pravac kretanja, kao proizvod cijele studije o doživljaju i posmatranju prostora, rezultirao je stvaranjem primarne prstenaste staze kojom čovjek osvaja prostor, kao i sekundarne staze koja je podignuta na veću kotu, kao staza u brdu. Linija kretanja dodatno je naglašena nadstrešnicom, koja se od glavnog trga, preko rampe, proteže duž cijele glavne staze.
Kako su zoološki vrtovi prije svega posvećeni edukaciji i rekreaciji djece, u okviru kompleksa izdvaja se dječiji zoološki vrt kao dio sa domaćim životinjama. Ovaj veliki park bi postao jedinstven i po tome što je cjelokupan prostor tretiran kao velika botanička bašta, čime je došlo do potpune sinteze živog svijeta. Tretirajući prostor na ovaj način naziv prirodnjački kompleks dobija na svom punom značenju.

4.2.

5

8

7 6

9

Koncept Prirodnjačkog muzeja zasnovan je na težnji da se fokus posmatranja orjentira ka eksponatima, ali da, na mjestima otvaranja objekta na van posjetilac opet bude u prirodi. Stvaranje takvih procjepa, koji bi ujedno služili kao odmorišne točke uvjetovalo je atraktivne elemente oblikovanja kako u interijeru, tako i na fasadama objekta. Kako bi se dao permanentan značaj kretanju i olakšala orjentacija posjetilaca, oformljena je rampa koja vodi do ulazne zone. Dinamičnost krivudave linije kretanja kroz prirodan ambijent ušuškan u zelenilu dodatno akcentira vodena površina nad kojom je oformljen korpus muzeja. Uvedena crvena boja rampe ima ulogu da da posebnu dinamičnost kretanju i ostavi snažan vizualni efekt kao značajan koloristički reper u percipiranju prostora. Permanentna veza muzeja i vanjskog prostora naglašena je na izlazu, čime se posjetioci direktno izvode na travnatu površinu krova koja postaje dio brda.

Koncept Biološkog instituta zasniva se na inicijalnom odnosu između početne točke kretanja trga i kretanja između uvedene dvije institucije međusobno povezane. Logikom kretanja polazna rampa koja se uzdiže iznad vode ka muzeju, vizualno se završava spuštanjem prohodne krovne plohe instututa. Ozelenjena površina ovako formirane krovne plohe postaje prirodan pad brda na koji se institut nadovezuje. Ovim je postignuta dinamičnost forme i stvorena pokrenuta masa uklopljena u ambijent. Tako, za razliku od muzeja, gdje je fokus bio usmjeren na unutrašnjem zatvorenom prostoru, kod objekta instituta, oslanjajući se na njegovu funkciju, fokus se zadržava ka unutrašnjem otvorenom dvorištu.

Oba objekta oblikovanjem, materijalizacijom i pozicijom ostavljaju utisak jednog tijela organski izraslog iz brda.

11. situacija

12

13

14

15

16

17 18

19

2022

23 21

24

Nevena Mijušković i Marija Ćaćić, Arhitektonski fakultet Podgorica – ‘Prirodnjački kompleks’

Leave a Reply