Na Kosovu se gradi centralna džamija koju će karakterisati potpuno nesvakidašnji izgled.

Studio OODA (Oporto Office for Design and Architecture) u saradnji sa AND-RE, predstavio je projekat glavne džamije u Prištini. Izgled ovog svetilišta balansiraće između izgleda tradicionalnih džamija, od kojih nasljeđuje glavne karakteristike, i aktuelnih trendova u arhitekturi.

Arhitekte su marljivo radile na istraživanju formi džamija trudeći se da razgraniče koji elementi su apsolutno neophodni a koji su čisto tradicionalni i mogu se stoga izostaviti. Rezultat je objekat koji dosta odudara od morfologije džamija  pogotovo na prostoru Balkana gdje su karakteristične velike kupole i uski minareti. Ova džamija će biti moderan objekat koji će plijeniti pažnju svojom veličinom ali i dizajnom.

Nova džamija u Prištini

Leave a Reply