Univerzitet u Splitu, Department za arhitekturu, građevinarstvo i geodeziju počinje u septembru ove godine sa novim master programom  arhitekture i urbanizma sa posebnim fokusom na Mediteran. Na taj način se popunjavanje praznina u obrazovanju na Mediteranu, posebno, u Jadranskom regionu kada je u pitanju projektovanje, planiranje i upravljanje u priobalnim područjima . Ona računa na iskusni i dobro poznati nastavni kadar sa ciljem da pruži studentima ekspertsko znanje o ovoj važnoj temi.
Master program će trajati četiri semestra (120 ECTS kredita), a sva predavanja biće na Engleskom jeziku.
Više informacija o ovom master programu na sajtu  www.mast.hr

Novi master program Univerziteta u Splitu

Leave a Reply