reciklirajte.me

Novi solarni prozori proizvodiće i do 50 puta više električne energije

Ovih dana kompanija SolarWindow Technologies, predstavila je svoj solarni prozor za koji tvrdi da može da generiše i do 50 puta više energije od konvencionalnih fotonaponskih panela. U Merilendskoj kompaniji, ističu  da je zapravo riječ o “premazu” koji se lako može primijeniti na bilo kojem prozoru ili plastičnoj površini.

Premaz je prvenstveno organskog porekla i načinjen je od ugljenika, vodonika, azota i kiseonika. Sami naučni detalji vezani za funkcionisanje solarnog prozora, se za sada čuvaju u tajnosti, mada se pretpostavlja da se solarwindow-technologies-princip rada bazira na konverziji, ne samo nevidljivog UV i infracrvenog zračenja (kao što je slučaj kod TLSC), već i zračenja koja su vidljiva ljudskom oku. Premaz se sastoji od nekoliko slojeva, od kojih su najvažniji aktivni sloj u kojem se generiše električna energija usljed absorpcije svjetlosti, i sloj transparentnih provodnika koji imaju ulogu provođenja generisane električne energije. Predviđeno je da premaz sa unutrašnje strane stakla kako bi se sačuvao od oštećenja i vremenskih nepogoda. Kako bi se dodatno smanjili troškovi premazi su tako razvijeni da se mogu lako integrisati u već postojeće procese proizvodnje stakla.

U kompaniji ističu da je period otplate jednog ovakvog sistema svega godinu dana, što je neuporedivo kraće nego za konvencionalne solarne sisteme (od 5 do 11 godina). Takođe, vjeruju da ova tehnologija može dostići isti vijek trajanja od 25 godina, kao i konvencionalni solarni paneli. Zanimljivo, zar ne? Jedino što se još čeka jeste početak komercijalizacije projekta, koja je najavljena u narednih 28 mjeseci.

solarwindow.com

Novi solarni prozori proizvodiće i do 50 puta više električne energije

Leave a Reply