Novosti

REGIONALNI SUMMIT ARHITEKTURE SFERA 2023

20. i 21.10.2023. godine u Narodnom pozorištu Sarajevo će biti održan REGIONALNI SUMMIT ARHITEKTURE SFERA 2023. Summit je regionalnog karaktera, te će tako okupiti regionalne i svjetske stručnjake

ANKETA ZA STUDENTE I ALUMNISTE

Poštovane kolege, u toku je istraživanje nivoa zastupljenosti praktične nastave u aktuelnim nastavnim planovima studijskih programa na Arhitektonskim fakultetima Univerziteta u Sarajevu (UNSA), Univerziteta u

I KONGRES ARHITEKATA CRNE GORE

U okviru godišnjeg Programa stručnog usavršavanja članova/ica Komore, Strukovna komora arhitekata u partnerstvu sa Savezom arhitekata Crne Gore organizuje: I Kongres arhitekata Crne Gore.  Cilj Kongresa

Nema više članaka za prikaz.