NVO „Savez arhitekata Crne Gore“ (SACG) raspisuje konkurs za radno mesto sekretar/ka.

Opis posla:

 • Realizacija aktivnosti na dnevnom nivou, na osnovu odluka UO SACG;
 • Svakodnevna komunikacija sa članovima SACG;
 • Redovno ažuriranje sajta SACG www.sacg.me i vođenje naloga na društvenim mrežama (Facebook i Twitter);
 • Organizacija sjednica Upravnog odbora, priprema dokumentacije i vođenje zapisnika;
 • Organizacija Skupštine i koordinacija svih procedura u skladu sa Statutom SACG;
 • Podrška radu Nadzornog odbora, Žirija i dr. tijela i organa SACG, koordinacija;
 • Organizacija mjesečnih edukacija, druženja za članove i drugih manjih događaja;
 • Obavljanje aministrativnih i tehničkih poslova, kao i vođenje dokumentacije SACG;
 • Komunikacija sa Komorom arhitekata u okviru Inženjerske komore Crne Gore kao i sa nadležnim institucijama i knjigovodstvom.

Kandidat treba da posjeduje:

 • Pismenost;
 • Komunikativnost;
 • Aktivno znanje engleskog jezika;
 • Odlične organizacione sposobnosti;
 • Spremnost na rad u kratkim rokovima;
 • Posao podrazumijeva fleksibilno radno vrijeme.

Zaintresovani kandidati svoje prijave mogu poslati na mejl SACG info@sacg.me najkasnije do 21. oktobra 2015. godine.

Potrebno je dostaviti CV sa fotografijom i motivaciono pismo.

Odabrani kandidati biće pozvani na intervju.

Izabrani kandidat biće na probnom radu mjesec dana.

 

O Savezu arhitekata Crne Gore:

Savez arhitekata Crne Gore postoji već više decenija kao strukovno udruženje svih arhitekata Crne Gore.

U skladu sa zakonskim obavezama Savez je, kao obnovljena NVO, formiran na osnivačkoj skupštini 31.03. 2004. godine kao Savez nevladinih organizacija (klubova, društava) arhitekata iz Crne Gore : Društva arhitekata Podgorice, Društva arhitekata Danilovgrada, Društvo arhitekata Nikšića, Društvo arhitekata Berana , Andrijevice, Rožaja i Plava, Kluba arhitekata Bar, Društva arhitekata Bijelog Polja i Kluba arhitekata Herceg Novi.

Cilj Saveza arhitekata je, od samog osnivanja bio, podizanje profesionalnog kvaliteta struke prvenstveno kroz afirmaciju i vrednovanja istog.

U periodu od 2004. godine do danas u okviru rada Saveza realizovan je niz značajnih aktivnosti, izložbi, arhitektonskih konkursa, predavanja priznatih arhitekata iz Crne Gore i okruženja, Prvi crnogorski Salon arhitekture i dr.

 

NVO „Savez arhitekata Crne Gore“ (SACG) raspisuje konkurs za radno mesto sekretar/ka

Leave a Reply