Međunarodna konferencija O arhitekturi, koju organizuje STRAND – Asocijacija za razvoj održive urbane zajednice, biće održana od 9. do 16. decembra 2013. u Beogradu u Galeriji nauke i tehnike SANU.

Savremeni interdisciplinarni pristup konferenciji, sa temom Složenost i višeznačnost arhitekture, u osnovi je definisanja tematskih blokova: Fenomenologija arhitektureArhitektura i umetnostTehnologija i arhitektura. U okviru tematskih blokova razmatraće se suštinski pristupi temi arhitekture, čiju okosnicu uvijek čini umjetnost, ali i inovativni projekti koje nameću nove teme i izazovi, kao globalizacija ili inovacije građevinskih materijala, dizajna i tehnologije, koje doprinose novoj estetici i drugačije shvaćenom funkcionalizmu.

Internacionalna izložba sa recenziranim katalogom u okviru Konferencije, koja prati navedene tematske cjeline, bavi se vizijom grada/ arhitekture – od bilježenja trenutka, gradskog života do utopije predstavljene umjetničkim crtežom, projektom, fotografijom, dizajn produktom…

Terminski plan
10.02. 2013. Prvi poziv
30.05. 2013. Predaja apstrakta 250-300 riječi
30.05. 2013. Predaja Prijave za izložbu sa ilustracijom i opisom do 100 riječi
28.06. 2013. Prihvatanje apstrakta i Prijava za izložbu
16.09. 2013. Predaja radova za izložbu
30.10. 2013. Predaja finalnog rada za Konferenciju

Apstrakte za konferenciju (250-300 riječi) i/ili Prijave za izložbu (sa ilustracijom rada i kratkim opisom 70-100 riječi) slati na adresu: info@strand.rs.

Detaljnije na sajtu  http://www.strand.rs/architecture/

O arhitekturi – Međunarodna konferencija sa izložbom radova

Leave a Reply