Organizacija SACG

Upravni odbor
info@sacg.me

Predsjednik

Nikola Radović
predsjednik@sacg.me

Potpredsjednik

Slobodan Petrović
slobodan@sacg.me

Sekretarka

Andrea Pajković
andrea@sacg.me

Članovi

Ružica Bulatović
ruzica@sacg.me

Branko Lutovac
branko@sacg.me

Marko Bešović
marko.b@sacg.me

Lazar Šuković
lazar@sacg.me

Služba za administraciju i koordinaciju projekata i aktivnosti SACG

info@sacg.me