“Biblioteka i centar za učenje“  je jedan od sedam objekata koji čine novi kampus bečkog Univerziteta za ekonomiju i biznis, i moći će da primi 24000 studenata i 1800 članova osoblja.

Objekat je oblika kocke, čije su neke ivice pod pravim, a neke pod kosim uglom. Prepoznatljiva dizajnerska komponenta je masivni crni volumen koji je smješten na krovu i konzolno prepušten iznad javnog trga.  Omotač ove strukture je od panela firme Rieder, koji predstavljaju kombinaciju staklenih vlakana i armiranog betona, u crnoj boji. Ostatak zgrade je od istih panela u kontrastnoj, bijeloj boji.

U objektu „Centra za učenje“ su smještene radionice, sobe za odmor, garderobe, biblioteka, jezička laboratorija, kancelarije za administraciju, službe za istraživanje i za centralnu podršku, kopirnica, knjižara, informacioni centar, kafeterija, prostor za javne događaje, klub i amfiteatar.

Bruto površina Centra je 42 000m2, visine je 30m i ima ukupno 5 spratova. Dimenzije gabarita su 136m x 76m.

 

designboom.com, zaha-hadid.com

Objekat Zahe Hadid otvoren u Beču

Leave a Reply