arh.bg.ac.rs

AUTORSKI TIM: STEFAN VASIĆ, ANA ŠULKIĆ, IGOR SJEVERAC, VLADIMIR DABIĆ, MILORAD OBRADOVIĆ I DAVID BRBAKLIĆ – PROJEKAT FREESHIPPING – PAVILJON REPUBLIKE SRBIJE NA 15. INTERNACIONALNOJ IZLOŽBI ARHITEKTURE, VENECIJANSKO BIJENALE 2016.

La-Biennale-di-Venezia-di-Architettura-logo450x300

Izvor: DAB

Izveštaj o rezultatima konkursa za nastup Republike Srbije
na 15. Međunarodnoj izložbi arhitekture u Veneciji – Bijenalu arhitekture 2016.

Odlukom i Rešenjem Ministarstva kulture i informisanja Republike Srbije br. 119-01-183/2015-01 od 09.09.2015. godine organizacija 15. Međunarodne izložbe arhitekture u Veneciji – Bijenale arhitekture 2016, povereno je Muzeju primenjene umetnosti u Beogradu, a za Komesara i zamenika Komesara imenovani su, arhitekte Ivan Rašković i Dejan Todorović (Rešenje broj 69-00-00398/2015-05 od 24.09.2015.)

Konkurs su raspisali Ministarstvo kulture i informisanja i Muzej primenjene umetnosti u saradnji saUdruženjem arhitekata Srbije

Žiri konkursa činili su članovi Stručnog saveta nastupa Republike Srbije na 15. Bijenalu arhitekture u Veneciji 2016. zajedno sa Komesarom i Zamenikom komesara:

mr Ljiljana Miletić Abramović, d.i.u.- predsednik Stručnog saveta
dr Igor Marić, d.i.a.- potpredsednik Stručnog saveta
Aleksandar Bobić, d.i.p.a.
v. prof. Milan Đurić, d.i.a.
v. prof. dr Vladimir Milenković, d.i.a.
dr Maja Ćirić, d.i.u.
v. prof. Vesna Cagić Milošević, d.i.a.
v. prof. Ivan Rašković, d.i.a. – komesar
Dejan Todorović, d.i.a. – zamenik komesara

2016_La-Biennale_Serbia_Freeshipping_01

AUTORSKI TIM: STEFAN VASIĆ, ANA ŠULKIĆ, IGOR SJEVERAC, VLADIMIR DABIĆ, MILORAD OBRADOVIĆ I DAVID BRBAKLIĆ – PROJEKAT FREESHIPPING – PAVILJON REPUBLIKE SRBIJE NA 15. INTERNACIONALNOJ IZLOŽBI ARHITEKTURE, VENECIJANSKO BIJENALE 2016.

Ukupno je održano 9 sastanaka Stručnog saveta, u prvom i drugom stepenu konkursa, kao i razgovori sa pozvanim učesnicima drugog stepena. Sastancima žirija u prvom i drugom stepenu prisustvovala je i g-đa Jagoda Stamenković, viši savetnik ispred Ministarstva kulture i informisanja. Žiri je konstatovao da je do dana predviđenog za primanje konkursnih radova primljeno 35 radova koji su dostavljeni u datom, predviđenom konkursnom roku.

U uži izbor za drugi stepen konkursa pozvani su sledeći radovi (ukupno pet / redosled po radnim šiframa), sa nazivom predloga koncepta izložbe/radni naziv :
• rš 05/02 – Početak gradnje (slučaj: Pozorište) – odgovorni predstavnik tima: Milorad Mladenović
• rš 15/02 – FREESHIPPING – odgovorni predstavnik tima: Stefan Vasić
• rš 19/02 – (SAMO)ODBRANA – odgovorni predstavnik tima: Miloš Kostić
• rš 22/02 – VEIL/KOPRENA – odgovorni predstavnik tima: Danijela Milovanović Rodić
• rš 28/02 – Radio Arhitektura – zvuk sa fronta – odgovorni predstavnik tima: Branko Stanojević

Nakon detaljno pregledanih i analiziranih radova Stručni savet/žiri je razmatrao tri rada koji su ušli u najuži izbor između finalista i to:
• rš 15/02 – FREESHIPPING – odgovorni predstavnik tima: Stefan Vasić
• rš 19/02 – (SAMO)ODBRANA – odgovorni predstavnik tima: Miloš Kostić
• rš 28/02 – Radio Arhitektura – zvuk sa fronta – odgovorni predstavnik tima: Branko Stanojević

Nakon razmatranja navedena tri rada koji su ušli u najuži izbor, žiri je odlučio da se izjasni za dva rada (rš 15/02 i rš 28/02). Žiri je glasao na sledeći način:

Za rad pod radnom šifrom 15/02 – glasalo je 6 (šest) članova žirija i to: dr Igor Marić, d.i.a., v. prof. Vesna Cagić Milošević, d.i.a., v. prof. dr Vladimir Milenković, d.i.a., v. prof. Milan Đurić, d.i.a., dr Maja Ćirić, d.i.u. i v. prof. Ivan Rašković, d.i.a.
Za rad pod radnom šifrom 28/02 glasala su 2 (dva) člana i to: Aleksandar Bobić, d.i.p.a. i Dejan Todorović, d.i.a.
Član žirija mr Ljiljana Miletić Abramović, d.i.u. je bila uzdržana prilikom glasanja.

Shodno glasanju žirija – zaključuje se da je žiri doneo odluku većinom glasova da rad pod pod radnim nazivom „FREESHIPPING“ (rš 15/02) – autorskog tima: Stefan Vasić, Ana Šulkić, Igor Sjeverac, Vladimir Dabić, Milorad Obradović i David Brbaklić, bude izabran za predstavljanje Republike Srbije na 15. Međunarodnoj izložbi arhitekture u Veneciji – Bijenala arhitekture 2016.

Predloženi rad prema datim kriterijumima odgovara temi Izveštavanje sa fronta (Reporting from the Front), koju je postavio umetnički direktor Bijenala arhitekture u Veneciji 2016, arhitekta Alehandro Aravena (Alejandro Aravena) i tematskom okviru postavljenom od strane Stručnog saveta/žirija za nastup Republike Srbije, pod nazivom HEROIK. Predloženi rad u skladu je sa predviđenim finansijskim planom.

Stručni Savet je usvojio izveštaj žirija koji je dostavljen Ministarstvu kulture i informisanja Republike Srbije.

Projekat FREESHIPPING – paviljon Republike Srbije na 15. Internacionalnoj izložbi arhitekture, Venecijansko bijenale 2016.

2016_La-Biennale_Serbia_Freeshipping_02

AUTORSKI TIM: STEFAN VASIĆ, ANA ŠULKIĆ, IGOR SJEVERAC, VLADIMIR DABIĆ, MILORAD OBRADOVIĆ I DAVID BRBAKLIĆ – PROJEKAT FREESHIPPING – PAVILJON REPUBLIKE SRBIJE NA 15. INTERNACIONALNOJ IZLOŽBI ARHITEKTURE, VENECIJANSKO BIJENALE 2016.

Tekstualno obrazloženje žirija o izabranom radu:

Predlog žirija je da se postavka izabranog rada, koncepcijski projektovana kao trag broda u vodi i/ili vremenu, usvoji i kao realna platforma za transponovanje ideja o savremenoj ulozi arhitekte. Rad pod radnim nazivom FREESHIPPING snažnim čini to što u lepoti svoje neutralnosti zahteva aktivno, čak i telesno, uključivanje.

Prostorna struktura je naglašeno arhitektonska, polivalentna u svojoj simboličnosti i političnosti, a njen narativ učitan univerzalnim jezikom -projektovanim zvukom koji nastaje prilikom rada arhitekte na računaru. Prepoznatljivost rada je tzv. “nevidljiva” plava boja. U programskom smislu rad je otvoren za dalju razradu koncepta reprezentativnosti u smeru od opšteg ka pojedinačnom, odnosno životnom, živom ili ljudskom. Imajući to u vidu Žiri preporučuje Savetu da izabrani rad u postupku svoje razrade i realizacije bude programski unapređen od strane autora kako bi se pojasnila njegova anticipativnost.

U tom smislu, neophodno je jasnije otvoriti pitanje ishodišta kao objektivnosti u odnosu na projektovano mesto vidljivosti aktuelnog (pojedinačnog, ličnog i osobenog) arhitektonskog čina.


Povezani tekstovi:
Konkurs: 15. Internacionalna izložba arhitekture: Venecijansko bijenale 2016
Alehandro Aravena – umetnički direktor Bijenala u Veneciji 2016
Otvaranje paviljona Srbije na Venecijanskom bijenalu arhitekture 2014.
14. Internacionalna izložba arhitekture: Venecijansko bijenale 2014


Sve informacije o nastupu Republike Srbije na 15. Međunarodnoj izložbi arhitekture u Veneciji – Bijenalu arhitekture 2016:
Muzej primenje umetnosti
Udruženje arhitekata Srbije
Društvo arhitekata Beograda

Odabran rad koji će predstavljati Republiku Srbiju na Bijenalu arhitekture u Veneciji 2016

Leave a Reply